• สังขละบุรี  บ่อน้ำพุร้อนหินดาด  วัดวังก์วิเวการาม ตักบาตรสะพานมอญ  ล่องเรือวัดเมืองเก่า
 • น้ำตกเกริงกาเวียง ทองผาภูมิ  เขื่อนวิชราลงกรณ์  หมู่บ้านอีต่อง  ปิล็อก ไทรโยค ปราสาทเมืองสิงห์
ทัวร์กาญจนบุรี
รหัส 006-1313
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ–ทองผาภูมิ-สังขละบุรี-วัดวังก์วิเวการาม
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ลานพระศิวะ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ
เช้า รับประทานอาหารเช้า SET BOX  (มื้อที่1)
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี
11.30 น. เดินทางทางเข้าสู่ อำเภอทองผาภูมิ
เที่ยง รับประทานอาหาร (มื้อที่2)
  นำท่านเข้าชม วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอสังขละบุรี ทั้งชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงพ่ออุตตมะเป็นดั่ง “เทพเจ้าแห่งชาวมอญ” วัดวังก์วิเวการาม เกิดขั้นจากพลังศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อ และยังเป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะเคยจำพรรษา วัดแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของหลวงพ่อ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวมอญ ในการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของมอญ
ค่ำ รับประทานอาหาร (มื้อที่3)
วันที่ 2
ตักบาตรสะพานมอญ-ล่องเรือวัดเมืองเก่า-น้ำตกเกริงกระเวียง-ทองผาภูมิ-เขื่อนวิชราลงกรณ์-หมู่บ้านอีต่อง
06.00 น. ใส่บาตรพระตอนเช้าบริเวณ สะพานมอญ (สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย) สัมผัสมนต์เสน่ห์สังขละบุรีและวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ  ท่านสามารถร่วมแต่งชุดชาวมอญเพื่อใส่บาตรและเดินถ่ายรูปสวยๆของสะพานมอญได้ (มีบริการเช่าชุดที่ร้านขายอาหารใส่บาตร หรือ ซื้อเป็นที่ระลึกได้ที่ร้านระหว่างทางเดินไปสะพาน มีให้เลือกหลากหลายร้าน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่4)
09.00 น. นำท่าน ล่องเรือวัดเมืองเก่า และ หอระฆังของเมืองบาดาล (โบสถ์จมน้ำ) “วัดวังก์วิเวการาม” (เก่า) หรือ “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า ห่างจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 220 กิโลเมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม หรือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเมื่อกักเก็บน้ำแล้ว น้ำในเขื่อนเขาแหลมจะเข้าท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวัดนี้ด้วย จึงได้ย้ายวัดมาอยู่บนเนินเขา ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ำมานานนับสิบปี เหลือเพียงซากปรักหักพังของวัดและอาคารบ้านเรือน ปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าที่จมอยู่ใต้น้ำ ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งเมื่อน้ำลดระดับลง เมืองบาดาลทั้งเมืองก็จะเผยความงดงามของโบราณสถาน
10.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่อำเภอทองผาภูมิ ระหว่างทางนำท่านชม น้ำตกเกริงกระเวียง อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก สูงประมาณ 5 เมตร มีน้ำไหลลดหลั่นกันมาตามโขดหินมายังแอ่งน้ำน้อยใหญ่ น้ำใส มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
  นำท่านชม เขื่อนวิชราลงกรณ์
เที่ยง รับประทานอาหาร (มื้อที่5)
บ่าย ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก เขตทำเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน้ำตกไหล จากภูเขา เดินทางถึง “บ้านอีต่อง” หมู่บ้านขนาดน่ารัก สามารถเดินเป็นวงกลมรอบนึงได้สบายๆ เพียง 10-15 นาทีแค่นั้น โดยในอดีตเคยเป็นเมืองทำเหมืองที่เคยรุ่งเรือง อย่างเช่น เหมืองปิล็อก เหมืองสมศักดิ์ แต่หลังจากที่เหมืองปิดตัวลงไป ชาวบ้านทั้งคนไทยและคนพม่าที่ลงหลักปักฐานที่นี่ก็ยังคงอาศัยอยู่ตามเดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ยังคงความเสน่ห์ของเมืองเหมืองเก่านั่นเอง มีเอกลักษณ์ ตรงที่ความเงียบสงบ วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่าย ทั้งสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ความงามของสภาพภูมิประเทศ จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนมาเยือน   นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง เที่ยวชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านอีต่อง เลือกซื้อของที่ระลึก ขนมพื้นเมือง ณ ถนนคนเดินบ้านอีต่อง
ค่ำ รับประทานอาหาร (มื้อที่6)
วันที่ 3
เนินช้างศึก-น้ำตกจ๊อกกระดิ่น-ไทรโยค–ปราสาทเมืองสิงห์-กรุงเทพฯ
06.00 น. นำท่าน ชมเนินช้างศึก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลงที่สวยที่สุดในประเทศไทยซึ่งเส้นทางค่อนข้างชันและเป็นหลุมจึงต้องเดินทางโดยรถ 4WD นำท่านชมทะเลหมอกที่จุดนี้โดยท่านจะได้เห็นโรงส่งท่อก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากพม่าเข้าสู่ไทย บรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านอีต่องด้วย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่7)
  ชม น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ชมความสวยงามของน้ำตก
เที่ยง รับประทานอาหาร (มื้อที่8)
บ่าย ท่านชม ปราสาทเมืองสิงห์  ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์นี้ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยใน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีสถาปัตยกรรม และปฏิมากรรม คล้ายคลึงกับของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์นักสร้าง และเป็นโบราณสถานที่มีศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-18 ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ 800 กว่าไร่ กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้าง 880 เมตร โดยได้รับอิทธิพลทางศาสนาพุทธ นิกายมหายาน และวัฒนธรรมจากกัมพูชา ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง คูน้ำ และแนวคันดิน รูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะขอมแบบบายน  การขุดตกแต่งบูรณะอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 โดยช่างฝีมือจากกรมศิลปากร ใช้เวลาดำเนินการอยู่หลายปี จนมาเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2530
15.00 น. นำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่เมืองกาญจนบุรี(หากมีเวลาตามความเหมาะสม)
18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เงื่อนไข
 1. รถนำเที่ยว รถท้องถิ่น และเรือ ตามรายการท่องเที่ยว (แบบจอยทัวร์)
 2. โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ แบบท้องถิ่น ไม่สามารถเลือกเตียงได้
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 6. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
 4. ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ (รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน ขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การยกเลิกการเดินทาง

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
22/07/2022 24/07/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล็อก
เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
*** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500 บาท/ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/08/2022 21/08/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  6,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล็อก
  เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
  *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500 บาท/ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   23/09/2022 25/09/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล็อก
   เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
   *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500 บาท/ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    21/10/2022 23/10/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล็อก
    เดินทาง 21/10/2022 23/10/2022
    *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500 บาท/ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     25/11/2022 27/11/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล็อก
     เดินทาง 25/11/2022 27/11/2022
     *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500 บาท/ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      16/12/2022 18/12/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      6,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล็อก
      เดินทาง 16/12/2022 18/12/2022
      *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,500 บาท/ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • มิ.ย.65 - ต.ค.65
       • 9 วัน 6 คืน
       เริ่มต้น 139,999 บาท
       • ต.ค.65 - พ.ย.65
       • 6 วัน 4 คืน
       เริ่มต้น 35,888 บาท
       • เม.ย.65 - ต.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 5,555/คู่ บาท
       • ต.ค.65
       • 7 วัน 4 คืน
       เริ่มต้น 61,988 บาท