• สนามบินฮาเนดะ – เมืองคามาคูระ – นั่งรถไฟเอโนเด็น – พระใหญ่ไดบุทสึ – กระเช้า คาจิ คาจิ – คาวาคูจิโกะ
 • โอชิโนะ ฮักไก – เมืองคาวาโกเอะ – สระน้ำคูโมบะ – คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต – คุสัชซึ ออนเซ็น
 • คุสัชซึ ออนเซ็น – วัดดารุมะจิ – สวนโชวะ คิเนน – ช้อปปิ้งชินจูกุ – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้ง อิออน
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 055-1577
วันที่เดินทาง
ต.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
56,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

21:55 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง…เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2
สนามบินฮาเนดะ – เมืองคามาคูระ – นั่งรถไฟเอโนเด็น – พระใหญ่ไดบุทสึ – กระเช้า คาจิ คาจิ – คาวาคูจิโกะ

06:10 : ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง รถไฟฟ้าสายเอโนชิมะ (Enoshima Dentetsu Line) คือรถไฟสายยอดนิยมตั้งแต่ในหมู่คนท้องถิ่นไปจนถึงนักท่องเที่ยว มีชื่อที่เรียกกันง่ายๆ โดยทั่วไปว่า “เอโนเด็น (Enoden)” เป็นรถไฟท้องถิ่นที่ช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวคามาคุระ (Kamakura) และเกาะเอโนะชิมะ (Enoshima Island) เป็นเรื่องแสนสะดวกสบาย จากภายในขบวนรถมองออกไปจะเห็นทิวทัศน์ข้างทางและวิวทะเลสวยงาม

พระใหญ่ไดบุทสึ เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอิน พระพุทธรูปไดบุทสึมีความสูงถึง 13.35 เมตร น้ำหนัก 95 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโต แห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญ่ไดบุทสึสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1252 ในตอนแรกนั้นพระพุทธรูปอยู่ในห้องโถงของวัด แต่ตัววัดได้รับความเสียหายจากพายุและแผ่นดินไหว อยู่หลายครั้ง จนในที่สุดไม่มีตัวอาคารของวัด พระใหญ่ไดบุทสึจึงได้ตั้งอยู่กลางแจ้งจนถึงปัจจุบันนี้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจสูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ รวมไปถึงยังได้เห็นวิวเมืองรอบๆ ทะเลสาบอีกด้วย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุปเฟ่ต์ขาปูยักษ์

วันที่ 3
โอชิโนะ ฮักไก – เมืองคาวาโกเอะ – สระน้ำคูโมบะ – คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต – คุสัชซึ ออนเซ็น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม        

โอชิโนะ ฮักไก หรือ หมู่บ้านน้ำใส ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี ในหมู่บ้านมีบ่อน้ำใสที่เป็นน้ำที่ละลายมากจากหิมะบนภูเขาไฟฟู ที่นี่มีความสวยงามในระดับที่ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางน้ำที่งดงามร้อยอันดับในปี ค.ศ. 1985 อีกด้วย และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราสามารถมองเห็นวิวฟูจิด้วยหากวันนั้นเป็นวันที่ฟ้าเปิด

คาวาโกเอะ ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ ซึ่งอยู่ติดกับโตเกียว ในอดีตนั้นเป็นเมืองทางตอนเหนือของเอโดะ (ชื่อเดิมของโตเกียว) โดยเชื่อมต่อกับเอโดะทางแม่น้ำ Shingashi เป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์กับเอโดะในด้านการเงินและวัฒนธรรมเป็นอย่างมากเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้ จึงได้สมยานามว่า “เอโดะน้อย (Little Edo)” เมืองคาวาโกะเอะเป็นเมืองที่สามารถสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในสมัยเอโดะ (ช่วงค.ศ. 1603-1867) ทั้งอาคารบ้านเรือน ร้านค้า วัดและศาลเจ้าต่างๆ ที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : สระน้ำคุโมบะ อีกหน่งจุดชมวิวใบไม้ร่วงที่สวยมากกับทิวทัศน์ภาพใบไม้แดงที่กำลังเปลี่ยนสีได้สะท้อนลงบนผิวน้ำ สร้างความประทับใจได้ดีมาก

คารุยซาว่า เอ้าท์เล็ต เอ้าท์เล็ตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น แหล่งรวบรวมแบรนด์ใหญ่ระดับโลกและชั้นนำของญีปุ่นเอาไว้มากมายกว่า 240 ร้าน ให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้งกัน ใจกลางเอ้าท์เล็ต ถูกออกแบบเป็นบึงขนาดกะทัดรัดสวยงาม มีร้านอาหารและคาเฟ่ตั้งอยู่รอบบริเวณ เมื่อรวมกับสภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติล้อมรอบด้วยภูเขา เอ้าท์เล็ตนี้จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตัวอีหแห่งหนึ่ง เราสามารถมาเดินเล่นชมทัศนยีภาพโดยไม่ต้องช้อปปิ้งก็ยังได้

คุสัตซึออนเซ็น เป็น 1 ใน 3 ออนเซ็นที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งออนเซ็นเท่านั้น คุซัตสึยังมีโรงแรม เรียวกัง อาหารอร่อยๆ รวมถึงกิจกรรมในแบบญี่ปุ่นให้ทำด้วย ไม่ว่าฤดูไหนก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวก็มีหิมะให้ชม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาติ ในการพักผ่อน ผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกาย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 4
คุสัชซึ ออนเซ็น – วัดดารุมะจิ – สวนโชวะ คิเนน – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดดารุมะจิ วัดนี้เป็นถิ่นกำเนิดของตุ๊กตา ทาคาซาคิ ดารุมะ ที่เป็นตัวนำโชค ที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น วัดดารุมะจิถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 1697 และในพื้นที่นี้ มีตุ๊กตาดารุมะที่ สิ้นสุดหน้าที่และถูกนำเข้ามาเป็นจำนวนมาก สำหรับชาวเมืองทาคาซากิแล้ว ส่วนใหญ่มักจะขอสิ่งที่ต้องการจากตุ๊กตาดารุมะนี้ จึงกล่าวได้ว่าตุ๊กตาดารุมะ เป็นสิ่งที่ผูกพันธ์กับชาวเมืองทาคาซากิเป็นอย่างมาก และในวันที่ 6 และ 7 เดือนมกราคมของทุกๆ ปี จะมีผู้คนกว่าสองแสนคนเข้าร่วมนมัสการขอพร ณ วัดแห่งนี้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สวนโชวะ คิเนน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญ่ถึง 16,300 เอเคอร์ สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้สถานี Tachikawa Station ทางทิศตะวันตกของโตเกียว ภายในแบ่งโซนออกเป็น 2-3 สวน โดยเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางสำหรับเดินเท้าและจักรยาน หน้าทางเข้าหลักจะเรียงรายด้วยต้นกิงโกะ(ginkgo) และต้นเมเปิ้ลล้อมรอบสวนญี่ปุ่น ซึ่งสวยงามเป็นพิเศษในฤดูใบไม้ร่วง

แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโตเกียวอย่างชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมีถนนนากามิเซะ  ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

จากนั้นนำท่านยืนถ่ายรูป กับโตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะหนึ่งในแลนด์มาร์คของโตเกียวเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็น สิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็น หอคอยที่สุดที่สูงในโลก ตั้งอยู่ที่เขตสุมิดะ หน้าที่หลักของโตเกียวสกายทรีคือการกระจายสัญญาณสื่อสารแบบดิจิตอลนั่นเองและโตเกียวสกายทรียังแทรกความเป็นมาของท้องถิ่นเอาไว้ด้วย ความสูงของหอคอยที่ 634 เมตร มาจาก มุซาชิคุนิ ชื่อเรียกในอดีตของแถบนี้ซึ่งตัวเลข 634 สามารถอ่านตามเสียงตัวเลขเป็น มุซาชิ ได้

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

อิออน ช้อปปิ้งมอลล์ ภายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ซึ่งตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น สินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน รวมไปถึงเครื่องสำอางค์ ขนมญี่ปุ่นต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น Muji, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และก็ยังมีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซื้อของอีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

18:20 : ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL707

23:00 :  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  (ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat)
 2. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน / ห้อง)
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ)
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 11. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7 %
 12. ค่าประกันสุขภาพ *ประเทศญี่ปุ่นบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกัน 50,000 USD/ท่าน
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน (ราคาเช็ค ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565)
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่นและดำเนินการยื่น 2,000 บาท
 5. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้อย 72 ชม.

หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขทั้งหมดก่อนการจอง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท

 • ราคาดังกล่าวรวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเก็บเพิ่มตามจริง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการนำสิ่งของผิดกฎหมาย
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีสิ่งของสูญหาย อันเนื่องจากความประมาทของผู้เดินทาง ,การโจรกรรม และอุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง
 • หากท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด
 • โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้ทำการสำรองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทำ นอกจากมีเอกสาร นามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น
 • ผู้จัดทำทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
 • กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทับตราใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ลงในหนังสือเดินทางหากทางสายการบินไม่อนุญาตให้ เช็คอิน หรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
12/10/2022 16/10/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
56,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คามาคุระ ฟูจิ กุนมะ
เดินทาง 12/10/2022 16/10/2022
*** พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 6,000. - ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20/10/2022 24/10/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  56,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คามาคุระ ฟูจิ กุนมะ
  เดินทาง 20/10/2022 24/10/2022
  *** พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 6,000. - ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
   • 8 วัน 5 คืน
   เริ่มต้น 44,900 บาท