• ยามานาคาโกะ – คาบะบัส – เจดีย์ชูเรโตะ –โอชิโนะ ฮักไก – เมืองคามาคูระ – นั่งรถไฟเอโนเด็น – พระใหญ่
 • ไดบุทสึ – โตเกียว – โอไดบะ – สวนโชวะ คิเนน – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – สวนเมจิจิงกูไกเอ็น – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • เมืองเก่าซาวาระ – วัดนาริตะซันชินโชจิ – ช้อปปิ้ง อิออน
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 055-1616
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

21:55 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034 

วันที่ 2
สนามบินฮาเนดะ – ยามานาคาโกะ – คาบะบัส – เจดีย์ชูเรโตะ – Toki No Sumika Illumination

06:10 : ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

ยามานาคาโกะ เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาทะเลสาบ 5 แห่งรอบภูเขาไฟฟูจิ และได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองเล็กๆมีโรงแรม โฮมสเตย์ ที่แคมปิ้ง และร้านอาหารบริเวณทิศตะวันตกและทิศตะวันออก สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้โดยรอบ

คาบะบัส เป็นรถที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำ โดยนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับภูเขาฟูจิและทะเลสาบยามานาคา พร้อมการผจญภัยบนรถบัสสะเทินน้ำสะเทินบก ได้ชมวิวในป่ารอบ ๆ ทะเลสาบและเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของพื้นที่รวมถึงล่องเรือชมทิวทัศน์ของภูเขาฟูจิแลนด์มาร์คสำคัญ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เจดีย์ชูเรโตะ ตั้งอยู่ที่เมืองฟูจิโยชิดะ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์วีรชน ตั้งอยู่ในตอนกลางระหว่างภูเขาอาราคุระยามะ บริเวณโดยรอบคือสวนอาราคุระยามะเซ็นเก็ง ความสวยงามของบรรยากาศรอบๆ เจดีย์ก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ่นอีกทั้งยังเป็นแหล่งชมวิวภูเขาไฟฟูจิแหล่งใหม่ที่สามารถเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้ในอีกมุมหนึ่ง

Toki No Sumika Illumination โทคิ-โนะ-สุมิกะ เป็นออนเซ็นรีสอร์ทที่ผู้มาเยือนจะได้เพลิดเพลินกับวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) อย่างเต็มตา ซึ่งตามจุดต่างๆ จะเต็มไปด้วยการประดับตกแต่งแสงไฟสุดแสนโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์แห่งแสงไฟ หรือจะเป็นอนุสาวรีย์ที่ส่องแสงประกายเป็นสีรุ้งอย่าง นิจิโนะฮิคะริระ นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์เลเซอร์ในม่านน้ำพุแสงไฟแห่งแวร์ซายอีกด้วย (ธีมงานในแต่ละปีจะแตกต่างกันออกไป)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 3
โอชิโนะ ฮักไก – เมืองคามาคูระ – นั่งรถไฟเอโนเด็น – พระใหญ่ไดบุทสึ – โตเกียว – โอไดบะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

โอชิโนะ ฮักไก หรือ หมู่บ้านน้ำใส ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี ในหมู่บ้านมีบ่อน้ำใสที่เป็นน้ำที่ละลายมากจากหิมะบนภูเขาไฟฟู ที่นี่มีความสวยงามในระดับที่ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางน้ำที่งดงามร้อยอันดับในปี ค.ศ. 1985 อีกด้วย และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราสามารถมองเห็นวิวฟูจิด้วยหากวันนั้นเป็นวันที่ฟ้าเปิด

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : รถไฟฟ้าสายเอโนชิมะ (Enoshima Dentetsu Line) คือรถไฟสายยอดนิยมตั้งแต่ในหมู่คนท้องถิ่นไปจนถึงนักท่องเที่ยว มีชื่อที่เรียกกันง่ายๆ โดยทั่วไปว่า “เอโนเด็น (Enoden)” เป็นรถไฟท้องถิ่นที่ช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวคามาคุระ (Kamakura) และเกาะเอโนะชิมะ (Enoshima Island) เป็นเรื่องแสนสะดวกสบาย จากภายในขบวนรถมองออกไปจะเห็นทิวทัศน์ข้างทางและวิวทะเลสวยงาม

พระใหญ่ไดบุทสึ เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอิน พระพุทธรูปไดบุทสึมีความสูงถึง 13.35 เมตร น้ำหนัก 95 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโต แห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญ่ไดบุทสึสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1252 ในตอนแรกนั้นพระพุทธรูปอยู่ในห้องโถงของวัด แต่ตัววัดได้รับความเสียหายจากพายุและแผ่นดินไหว อยู่หลายครั้ง จนในที่สุดไม่มีตัวอาคารของวัด พระใหญ่ไดบุทสึจึงได้ตั้งอยู่กลางแจ้งจนถึงปัจจุบันนี้

โอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการนำขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เนื่องจากเต็ม ไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น และในบริเวณเดียวกันสามารถเดินไปถ่ายภาพคู่แลนด์มาร์คเทพีเสรีภาพที่โอไดบะ

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 4
สวนโชวะ คิเนน – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – สวนเมจิจิงกูไกเอ็น ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สวนโชวะ คิเนน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญ่ถึง 16,300 เอเคอร์ สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้สถานี Tachikawa Station ทางทิศตะวันตกของโตเกียว ภายในแบ่งโซนออกเป็น 2-3 สวน โดยเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางสำหรับเดินเท้าและจักรยาน หน้าทางเข้าหลักจะเรียงรายด้วยต้นกิงโกะ(ginkgo) และต้นเมเปิ้ลล้อมรอบสวนญี่ปุ่น ซึ่งสวยงามเป็นพิเศษในฤดูใบไม้ร่วง (ตามสภาพอากาศ)

วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร

จากนั้นนำท่านยืนถ่ายรูป กับโตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะหนึ่งในแลนด์มาร์คของโตเกียวเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็น สิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็น หอคอยที่สุดที่สูงในโลก ตั้งอยู่ที่เขตสุมิดะ หน้าที่หลักของโตเกียวสกายทรีคือการกระจายสัญญาณสื่อสารแบบดิจิตอลนั่นเองและโตเกียวสกายทรียังแทรกความเป็นมาของท้องถิ่นเอาไว้ด้วย ความสูงของหอคอยที่ 634 เมตร มาจาก มุซาชิคุนิ ชื่อเรียกในอดีตของแถบนี้ ซึ่งตัวเลข 634 สามารถอ่านตามเสียงตัวเลขเป็น มุซาชิ ได้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สวนเมจิจิงกูไกเอ็น เพื่อชมใบแป๊ะก๊วยในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี (ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม) เป็นจุดชมต้นแปะก๊วยขึ้นชื่อของจังหวัดโตเกียว เป็นที่นิยมทั้งในชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ สวนแห่งนี้จริงๆแล้วสามารถสนุกได้ตลอดปี แต่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถนนทางเข้าจะกลายเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างมาก และส่วนในช่วงฤดูร้อนมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟอันมีชื่อเสียง และในฤดูอื่นๆก็ยังมีอีเว้นท์ในสนุกตลอดปีอีกด้วย (ตามสภาพอากาศ)

แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโตเกียวอย่างชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 5
เมืองเก่าซาวาระ – วัดนาริตะซันชินโชจิ – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองเก่าซาวาระ ถือเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในการสัมผัสประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในภูมิภาคคัน หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า โคเอโดะ หรือเอโดะน้อย สิ่งที่คุณจะได้พบที่นี่ คือ บรรยากาศของยุคเอโดะของญี่ปุ่นที่สัมผัสได้จากตึกเก่าๆ งานฝีมือแบบดั้งเดิม และประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ของพื้นที่แห่งนี้

วัดนาริตะซันชินโชจิ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “นาริตะฟุโด” ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

อิออน ช้อปปิ้งมอลล์ ภายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ซึ่งตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น สินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน รวมไปถึงเครื่องสำอางค์ ขนมญี่ปุ่นต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น Muji, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และก็ยังมีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซื้อของอีกด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

18:20 : ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL707

23:00 : ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat)
 2. ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน / ห้อง)
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใ
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 11. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7 %
 12. ค่าประกันสุขภาพ *ประเทศญี่ปุ่นบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกัน 50,000 USD/ท่าน

 

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่นและดำเนินการยื่น 2,000 บาท
 5. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้อย 72 ชม.
 6. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน (ราคาเช็ค ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565)

การยกเลิกสำหรับการจอง

ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว 2563

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันนำเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ)

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนำเที่ยว  คืนเงิน 50 % ของค่าทัวร์

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันนำเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี

ช่วงเดินทาง
10/12/2022 14/12/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
55,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คามาคุระ ฟูจิ
เดินทาง 10/12/2022 14/12/2022
*** พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 6,000. - ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน