ทัวร์น่าน นานๆ

ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด
เสาดินนาน้อย ปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ
งาช้างดำ ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก @ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ปู่ม่าน ย่าม่าน ภาพเขียนกระซิบรักบรรลือโลก วัดภูมินทร์
นมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ
จิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
ชมวิวเมืองน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย
นมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำคนเกิดปีขาล
ขอพร พระใหญ่ เมืองพิษณุโลก พระพุทธชินราช

ทัวร์น่าน นานๆ

รหัส 018-0102
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
34 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – น่าน

19.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั้ม ปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA)

19.30 น. : ออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ จ.น่าน อ.นาน้อย โดยรถบัสปรับอากาศ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 น่าน – ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย –พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน– วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำฯ – โฮงเจ้าฟองคำ – นั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ – อ.ปัว

เช้า : นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิว ผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร อ.นาน้อย จากนั้นนำท่านชม เสาดินนาน้อย ปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและฝน กัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตา

เช้า : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองจังหวัดน่าน เพื่อชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน “หอคำหลวง”
ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่าและประวัติศาสตร์ของเมืองน่านโดยเฉพาะ งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก)

นำท่านเข้าชมพระประธานจตุรทิศและจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ หรือที่ทุกคนรู้จักปู่ม่าน ย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก ภาพเขียนฝาผนังโดยช่างฝีมือล้านนา ซึ่งเป็นภาพเขียนชื่อดัง จากนั้นชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองน่านแบบเนิบๆ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน ผ่านชม วัดศรีพันต้น, วัดสวนตาล จากนั้นนำท่านชม โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมา

15.30 น. : เดินทางสู่ อ.ปัว นำท่านเข้าสู่ที่พักมาตรฐานชุมชนแต่บรรยากาศดี ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

19.00 น. : บริการอาหารค่ำ(3) ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 ดอย ซิลเวอร์ – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – บ่อเกลือ– วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดิน

07.00 น. : บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

เช้า : เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ เดินทางสู่ “วัดศรีมงคล” เป็นวัดเก่าแก่ที่มี “หลวงปู่ครูบาก๋ง” หรือพระครูมงคลรังสี เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในแถบนี้ต่างให้ความเคารพนับถือ มองไปด้านล่างเห็นทุ่งนาเขียวขจีมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่ของดอยภูคา พร้อมกันนั้นมีกระท่อม “ฮักนาน่าน” ซึ่งเป็นร้านกาแฟและสะพานไม้กลางทุ่งนาให้ลงไปชมวิวและถ่ายภาพกันได้อย่างใกล้ชิด หรือจะนั่งกินกาแฟที่ร้านเฮือนโอชากาแฟอิ่มบุญที่วัดแล้วชมวิวทุ่งนาที่ระเบียงก็ได้

นำท่านสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งนา อีก 1 ไฮไลท์ห้ามพลาดแวะจิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทลื้อ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีความ เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผ้าไทลื้อที่ร้านลำดวนผ้าทอ เป็นของที่ระลึก
นำท่านชมความงามของเครื่องเงิน ณ ดอย ซิลเวอร์ แหล่งรวมเครื่องประดับเงินที่ใหญ่ที่สุด

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหารในตัวเมืองปัว

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวดอยภูคา 1715 ท่านจะได้ชม ต้นชมพูภูคา ที่มีแห่งเดียวในโลก ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และชมต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ชมการทำ เกลือสินเธาว์ บ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์เกลือภูเขา หนึ่งเดียวในโลก มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน อิสระให้ท่านซื้อเกลือและผลิตภัฑณ์ สินค้าแปรรูป เช่น เกลือสปาขัดผิว เกลือแช่เท้า สบู่ดอกเกลือ รวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าแพรไหม

แวะถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 ด้วยถนนที่คดโค้งซ้ายขวาขึ้นไปบนยอดเขาที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่พอมองดีๆกลับเหมือนหมายเลข 3 ซะงั้น ทำให้เป็นเหมือนจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดแวะถ่ายรูปเก๋ๆไว้อวดเพื่อนๆในโลกโซเชียล นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนิน ปูอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอด องค์พระเจดีย์เป็นศิลปะแบบล้านนาไทย  นำท่านขึ้นไปกราบนมัสการ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ท่านสามารถเดินชิลๆ เพลินๆ เลือกซื้ออาหารมากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผักผลไม้ หรือเสื้อผ้าพื้นเมือง ของฝากของที่ระลึกจากจังหวัดน่านได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยา

วันที่ 4 น่าน – แพร่ – พระธาตุช่อแฮ – อุตรดิตถ์ – พิษณุโลก – วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร – ซื้อของที่ระลึก –กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่ จากนั้นนำท่านไหว้ พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มา เที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อุตรดิตถ์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ จ.พิษณุโลก ให้ท่านนมัสการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” นำท่านแวะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกก่อนกลับ

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

23.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าอาหาร (7 มื้อ) ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม – ค่าซักรีดค่า – โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย   ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุดสุภาพสำหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 1,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 16 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
03/12/2021 06/12/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน นานๆ
เดินทาง 03/12/2021 06/12/2021
*** เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 4,800 ***
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  03/12/2021 06/12/2021
  รถบัส
  5,999 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน นานๆ
  เดินทาง 03/12/2021 06/12/2021
  *** เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 4,800 ***
  *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 34 ครั้ง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • Nok Air (DD)
   • ธ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 30 ครั้ง
   เริ่มต้น 13,990 บาท
   • VietJet Air
   • พ.ย.64 - ธ.ค.64
   • 4 วัน 3 คืน
   • 45 ครั้ง
   เริ่มต้น 8,999 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - ต.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 30 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,499 บาท
   รหัส 025-0137
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 4,499 บาท
   ชื่นชอบ