พิชิตฝรั่งเศสตอนใต้ เยือนราชินีแห่งริเวียร่า เช็คอินโพรวองซ์ ดินแดนแห่งลาเวนเดอร์ ชมเมืองหลวงโรมันคาทอลิก เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้ แถมฟรี!! เซ็ตเดินทาง หมอนรองคอ ผ้าปิดตา

ทัวร์ฝรั่งเศส นีซ โพรวองซ์ มาร์แซย์ วาเลนโซ อาวีญง อาร์ลส์ , BUDDY TRAVEL
รหัส 007-0630
วันที่เดินทาง
ก.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
24 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล

20.00 : นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

23.00 : ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK 069

วันที่ 2
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินนีซ – เมืองนีซ - ตลาดกูร์ซาลียา – จัตุรัสมาเซน่า – น้ำพุฟงแตนดูโซเลย – คาสเซิลฮิลล์ – แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์

05.10 : เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง

08.15 : ออกเดินทางสู่ สนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK 1813

10.15 : เดินทางถึง สนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) ป็นเมืองท่องเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยมีชายฝั่งติดทะเลเมดิเตอร์เนียนที่ ได้รับฉายา “ราชินีแห่งริเวียร่า”

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน นำท่านเดินทางไปยัง ตลาดกูร์ซาลียา (Cours Saleya) เป็นตลาดดอกไม้สดอันขึ้นชื่อชนิดที่ว่ามาเมืองนีซ อยู่ในโซนตัวเมืองเก่า เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนนีซ

นำท่านชม จัตุรัสมาเซน่า (Place Massena) เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงใจกลางเมืองนีซ ล้อมรอบไปด้วยร้านค้ามากมาย อาคารต่างๆ จะเป็นสีแดงสดเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนและบริเวณนั้นนำท่านถ่ายรูปที่ระลึก น้ำพุฟงแตนดูโซเลย (Fontaine du Soleil) อยู่ในกลางเมือง ได้รับความนิยมอย่างมากในฤดูร้อน ผู้คนจะชอบมานั่งเล่นเพื่อคลาย

นำท่านเดินทางไปยัง คาสเซิลฮิลล์ (Castle Hill) จุดชมวิวหลักของเมืองที่สามารถเห็นวิวได้แบบรอบทิศทาง จากจุดชมวิวสามารถมองพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก นำท่านอิสระช้อปปิ้ง แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส

ค่ำ : เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่ำ

วันที่ 3
แคว้นโพรวองซ์ – เมืองวาเลนโซ – ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole – หมู่บ้านครุสสิยง หมู่บ้านกอร์ด – ปราสาทหินโบราณกอร์ด-เมืองอาวีญง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง แคว้นโพรวองซ์ (Provence) ดินแดนอันงดงามแห่งฝรั่งเศสตอนใต้ มีเนินเขาสูง เชื่อมระหว่างเทือกเขาแอลป์และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

นำท่านไปยัง เมืองวาเลนโซ (Valensole) เพื่อนำท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole สีสันสดใสบริเวณที่ราบวาเลนโซล (Plateau de Valensole) ที่นั่นคุณจะได้ถ่ายภาพท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์อันกว้างใหญ่ และทุ่งข้าวสาลีสีเหลืองอร่าม พร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกดอกลาเวนเดอร์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เอสคาโก้ นำท่านไปยัง หมู่บ้านครุสสิยง (Roussillon Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ เขตเมือง Vaucluse ส่วนหนึ่งของแคว้นโพรวองซ์ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส หมู่บ้านแห่งนี้มีจุดเด่นที่บ้านเรือนสีสันสดใส ทั้งสีส้ม แดง และน้ำตาล ทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” นำท่านไปยัง หมู่บ้านกอร์ด (Gordes Village) ตั้งอยู่บนยอดเขาในแถบเทือกเขาลูเบอรอง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโพรวองซ์ ภายในหมู่บ้านนำท่านถ่ายรูปที่ระลึก ปราสาทหินโบราณกอร์ด (Gordes Castle)

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองอาวีญง (Avignon) ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งโรมันคาทอลิก เป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งเทศกาลศิลปะที่จัดขึ้นทุกปี เป็นเทศกาลศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

วันที่ 4
เมืองอาวีญง – ไร่องุ่น Chateau La Nerthe พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา – สะพานปงดาวีญง – หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ไร่องุ่น Chateau La Nerthe ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นปราสาทสมัยศตวรรษที่ 18 มีอาคารที่สวยงามล้อมรอบ โดยจากระเบียงอาคารสามารถชมทัศนียภาพประกอบไปด้วยไร่องุ่นอันกว้างใหญ่และซากของ เมืองพระสันตะปะปา เหนือหมู่บ้าน นำทุกท่าน ชิมไวน์ฟรี ท่านละ 1 แก้ว นำท่านชม พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา (Palais des Papes) เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิคจากยุคกลางที่สำคัญที่สุดในยุโรป

นำท่านชม สะพานปงดาวีญง (Pont d’Avignon) เป็นสะพานชื่อดังจากยุคกลางโดยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกจากเพลง “Sur le Pont d’Avignon” หรือที่แปลว่า “On the Bridge of Avignon

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ (Les Baux de Provence) หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในโพรวองซ์

ค่ำ : เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่ำ

วันที่ 5
เมืองอาร์ลส์ – โบสถ์เซนต์โทรฟีม – โรงละครโรมัน – โรมันอัฒจันทร์ – เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ – น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด – ถนนกูร์ค มิราโบ – เมืองมาร์แซย์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และองค์การยูเนสโกยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 นำท่านเยี่ยมชม โบสถ์เซนต์โทรฟีม (Saint-Trophime Primatial Catholic Church) สร้างขึ้นในช่วงช่วงศตวรรษที่ 3 ในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์แห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมที่หรูหราและภาพแกะสลักในพระคัมภีร์ไบเบิล

นำท่านชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre of Arles) อีกหนึ่งสถานที่โบราณอันน่าอัศจรรย์โรงละครโรมันสร้างขึ้นในศตวรรษแรกก่อนคริสต์ศักราชระหว่างการปกครอง Augustus จากนั้นนำท่านชม โรมันอัฒจันทร์ (Arles Amphitheatre) เป็นอนุสาวรีย์โบราณที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการเก็บรักษาไว้ที่ดีที่สุดในอาร์ล

นำท่านชม เลอ คาเฟ่แวนโก๊ะ (Le Café Van Gogh) หนึ่งในเส้นทางตามรอยแวนโก๊ะ ปรากฏเป็นหนึ่งในภาพวาดของแวนโก๊ะที่วาดเอาไว้เมื่อปี 1888 การตกแต่งของคาเฟ่นั้นจะทาผนังด้วยสีเหลืองสดใส ตัดกับเฟอร์นิเจอร์กำมะหยี่สีแดงเข้ม

เที่ยง : เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ (Aix-en-Provence) เป็นเมืองหลวงเก่าและยังเป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งด้านกฎหมายที่มีอายุถึง 600 ปี นำท่านชม น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด (Fontaine de la Rotonde) เป็นรูปปั้นน้ำพุขนาดใหญ่ที่จุดเริ่มต้นของถนน Mirabeau ประกอบด้วยรูปปั้นเทพธิดาสามองค์หันหน้าไปคนละทาง

จากนั้นอิสระเพลิดเพลินไปกับ ถนนกูร์ค มิราโบ (Cours Mirabeau) ถนนสายสำคัญที่สุดของเมืองที่สองฟากถนนปลูกต้นไม้ตลอดทางและมีน้ำพุประดับประดาอยู่บนถนนเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นถนนสายสำคัญของเมือง มีทั้งสำนักงานการท่องเที่ยว (Aix en Provence Tourist Office) และ Apple Store อย่างใหญ่ไว้เป็นจุดสังเกต นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์แซย์ (Marseille) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของฝรั่งเศส เป็นเมืองท่าที่สวยและโรแมนติก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง จุดตรวจ COVID-19 ซึ่งเป็นการตรวจแบบ RT-PCR ** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ ประมาณ 70 ยูโร **

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

วันที่ 6
เมืองมาร์แซย์ – มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด – มหาวิหารมาร์แซย์ – ท่าเรือเก่ามาร์แซย์ – ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ – ถนน Saint Ferréol

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม มหาวิหารน็อทร์ ดาม เดอ ลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) เป็นโบสถ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ตั้งอยู่บนเขาซึ่งโดดเด่นเป็นสง่า นำท่านไปยัง มหาวิหารมาร์แซย์ (Cathedrale La Major) หรือชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญมารีย์องค์ใหญ่แห่งมาร์แซย์ เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มีฐานะเป็นอาสนวิหาร  นำท่านไปยัง ท่าเรือเก่ามาร์แซย์ (The Old Port) เป็นท่าเรือเก่าที่มีความสวยงามเรือถูกจอดเรียงราย นำท่านไปยัง ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ (Le Panier) ย่านที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือ Vieux Port

เที่ยง : เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารกลางวัน

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนน Saint Ferréol ถนนคนเดินสายนี้คือหนึ่งในถนนสายเดียวในมาร์เเซย์ ที่มีสินค้าแบรนด์ดังส่วนใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette (Chanel, Swarovski, Gucci, Hermès, Dior, Louis Pion ฯลฯ), ZARA, Célio, H&M, Pull&Bear ฯลฯ และยังเป็นเส้นทางการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดสายหนึ่งของเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาร์แซย์พรอว็องส์ ประเทศฝรั่งเศส

17.55 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK 1368

22.10 : เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่ 7
สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

01.45 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK 068

15.25 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/รวม-7.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/ไม่รวม-7.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/2-2.png

ช่วงเดินทาง
12/07/2022 18/07/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส นีซ โพรวองซ์ มาร์แซย์ วาเลนโซ อาวีญง อาร์ลส์
เดินทาง 12/07/2022 18/07/2022
*** ราคาทัวร์ ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 39,990 ***
*** ราคาห้อง พักเดี่ยว 13,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  21/07/2022 27/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  59,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ฝรั่งเศส นีซ โพรวองซ์ มาร์แซย์ วาเลนโซ อาวีญง อาร์ลส์
  เดินทาง 21/07/2022 27/07/2022
  *** ราคาทัวร์ ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 39,990 ***
  *** ราคาห้อง พักเดี่ยว 13,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน