แกรนด์ฝรั่งเศส เที่ยวคุ้ม บินหรู พักดี 4 ดาว เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย และพิพิธภัณลูฟวร์ นำชมโดยไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย ดินเนอร์สุดหรูบนหอไอเฟล ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโต มุซ สนุกสุดมันส์ ดิสนีย์แลนด์ปารีส รวมค่าเข้าและรถรับส่ง ช้อปปิ้งเพลินๆถนนณ็องเซลิเซ่ และเอ้าท์เล็ต !!

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ดิสนีย์แลนด์ , BUDDY TRAVEL
รหัส 007-0659
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
22 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี

15.30 : นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

18.30 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ711 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

21.55  เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 2
สนามบินชางงี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – มงต์มาตร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

00.15 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ366 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.35 : เดินทางถึง สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ มงต์มาตร์ (Montmartre) เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นที่พำนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน นำท่านผ่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Cœur) หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด (Place De La Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์การนองเลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส เสาโอเบลิสก์ (L’Obélisque) ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูกส่งให้เป็นของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งที่วิจิตรงดงามภายในอาคาร นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 3
ดิสนีย์แลนด์ ปารีส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (Disneyland Paris) ศูนย์รวมจินตนาการที่สุดแสนจะวิเศษโลกแห่งเทพนิยาย เป็นสวนสนุกแห่งที่สองที่เปิดนอกประเทศอมเริกา USA และเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกและแห่งเดียวของยุโรป จึงไม่น่าแปลกใจที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสจะเป็นสวนสนุกที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของยุโรป ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในสวนสนุกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ 1. Disney Studio 2. Disneyland Park

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 4
พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัททัวร์ที่ดำเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสด้วย นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l’Étoile) เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าของเมืองปารีส พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศฝรั่งเศส  นำท่านเดินทางสู่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นจุดที่ท่านสามารถช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 5
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่ – ดินเนอร์บนหอไอเฟล

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางเข้สชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปะสำคัญแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ที่เมืองปารีส

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) ป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ 58 Tour Eiffel พิเศษ ดินเนอร์บนหอไอเฟล เป็นร้านอาหารหรูหราที่อยู่ภายในหอไอเฟลบริเวณชั้นหนึ่งและส่วนหนึ่งของโครงสร้างโลหะในหอไอเฟล

วันที่ 6
สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินชางงี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

12.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ355 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 7
สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

06.50 : เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

09.30 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ708 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

11.00 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/รวม-12.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/ไม่รวม-12.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/03/2-6.png

ช่วงเดินทาง
13/05/2022 19/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
69,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ดิสนีย์แลนด์
เดินทาง 13/05/2022 19/05/2022
*** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 49,990 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/06/2022 09/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  69,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ดิสนีย์แลนด์
  เดินทาง 03/06/2022 09/06/2022
  *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 49,990 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/07/2022 18/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   69,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ดิสนีย์แลนด์
   เดินทาง 13/07/2022 18/07/2022
   *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 49,990 ***
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/08/2022 18/08/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    69,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ดิสนีย์แลนด์
    เดินทาง 12/08/2022 18/08/2022
    *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 49,990 ***
    *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     16/09/2022 22/09/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     69,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ดิสนีย์แลนด์
     เดินทาง 16/09/2022 22/09/2022
     *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 49,990 ***
     *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12/10/2022 18/10/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      69,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ดิสนีย์แลนด์
      เดินทาง 12/10/2022 18/10/2022
      *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 49,990 ***
      *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       22/10/2022 28/10/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       69,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ดิสนีย์แลนด์
       เดินทาง 22/10/2022 28/10/2022
       *** ราคาทัวร์ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 49,990 ***
       *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 8,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน