ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เขาตะปู เขาพิงกัน

อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตาปู-ถ้ำลอด-จุดชมวิวเสม็ดนางชี – วัดพระผุด-วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แหลมพรมเทพ – ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ชเกาะราชา-เกาะเฮ(กาฮังบีช)-ซันเซท – พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว-จุดชมวิวเขารัง-เช็คอินถ่ายรูป – Three Monkeys Restaurant-หาดไม้ขาว

ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เขาตะปู เขาพิงกัน

รหัส 001-0327
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
13,913 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
33 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินภูเก็ต-อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตาปู-ถ้ำลอด-จุดชมวิวเสม็ดนางชี

06.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบิน  THAI SMLIE พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

09.25 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE285

10.55 น. : ถึงสนามบินภูเก็ต จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้ นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ลงเรือหางยาว เรือจะนำท่านล่องลัดเลาะชมธรรมชาติ อันสวยงามของป่าชายเลน ภูเขาหินปูน เกาะแก่งรูปร่างแปลกตา และสัตว์ป่าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำท่านไปยัง เกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงอายุราว 300 ปี ที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ผสมผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างลงตัว ท่านสามารถเดินชมหมู่บ้าน โรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน้ำ มัสยิด หรือเลือกซื้อเครื่องประดับ อาหารทะเลแปรรูป

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเกาะปันหยี จากนั้นนำท่านแวะ เขาพิงกัน เขาตาปู จุดไฮไลท์สำคัญของอ่าวพังงา ภูเขารูปร่างแปลกตาที่ถูกตัดขาดออกจากกันอย่างเรียบสนิทจนล้มพิงเข้าหากัน บนเกาะมีร้านขายของที่ระลึกจากชาวบ้านบนเกาะปันหยีมากมาย ด้านหน้าเกาะเป็นที่ตั้งของ เขาตาปู เกาะเล็กๆ ที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ดัง เจมส์บอนด์ 007 จากฮอลลีวูด จนได้รับการเรียกขานว่า เกาะเจมส์บอนด์ ไปโดยปริยาย

16.30 น. : จากนั้นนำท่านไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี จากนั้นเปลี่ยนรถนั่งรถท้องถิ่นชมวิวเสม็ดนางชี สัมผัสธรรมชาตอ่าวพังงา 360 องศา พร้อมเก็บภาพที่ระลึก ช้อปปิ้งของฝาก น้ำพริก ไตปลาแห้ง ปลาจิ้งจ้าง กะปิ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเสม็ดนางชี

วันที่ 2 วัดพระผุด-วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แหลมพรมเทพ

เช้า                   ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

10.00 น. :  แวะนมัสการและชม พระผุด ที่วัดพระทอง (Unseen In Phuket) ตำนานพระผุดอันเลื่องชื่อของภูเก็ต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง” หรือ “วัดไชยธาราราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง  ของจังหวัดภูเก็ตมาช้านาน หากใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตก็จะต้องแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล และเยี่ยมชมวัดที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ต   

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวจีนในสมัยโบราณ  ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต “ย่านเมืองเก่า” สไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส

15.00 น. : นำท่าน Check in เข้าที่พัก ณ Phuket Hotel จังหวัดภูเก็ต หรือเทียบเท่าระดับเดียวกันระดับ 4 ดาว

18.00 น. : จากนั้นนำท่านเลียบหาดราไวย์ ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ ลับฟ้า บน แหลมพรหมเทพ รอชมความสวยงามของตะวันทิ้งดวงลับขอบฟ้า แหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ

วันที่ 3 ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ชเกาะราชา-เกาะเฮ(กาฮังบีช)-ซันเซท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.30 น. : นำท่านเดินทาง ณ ท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

10.30 น. : ออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะราชาโดยเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ถึงบริเวณอ่าวคอนแค หรืออ่าวสยาม เพื่อเล่นน้ำ และตื่นตาตื่นใจไปกับการดำน้ำดูปะการัง ชมปลาสวยงามหลากสีสัน

11.30 น. : ออกเดินทางจากอ่าวคอนแค หรือ อ่าวสยาม มุ่งหน้าสู่อ่าวปะตก สนุกสนานไปกับการเล่นน้ำ หรือเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของโค้งอ่าวหาดทรายขาวละเอียด

12.00 น. : ออกเดินทางจากเกาะราชา มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ

12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะเฮ

14.30 น. : เดินทางถึงเกาะเฮ ท่านสามารถเล่นน้ำ ดำน้ำตื้น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกสนุกสนานไปกับการเล่นกีฬาทางน้ำ อาทิ ดำน้ำลึก เดินใต้ทะเล เรือลากร่ม เรือลากกล้วย และขี่เรือเร็ว (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

15.30 น. : รับประทานอาหารว่าง (ชา กาแฟ น้ำผลไม้ และขนมทานเล่น)

16.30 น. : ออกเดินทางจาก กาฮังบีช ล่องเรือไปยังจุดเล่นน้ำที่ อ่าวน้ำบ่อ

17.30 น. : นำท่านเดินทางถึงจุดจอดเรือเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก

18.00 น. : นำท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว-จุดชมวิวเขารัง-เช็คอินถ่ายรูป Three Monkeys Restaurant-หาดไม้ขาว-แวะซื้อของฝาก-สนามบินภูเก็ต

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

10.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เดิมที่นี่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตัวอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑแสดงเรื่องราวของชาวจีน เช่น ประเพณี อาชีพแลภูมิปัญญาและประวัติของปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญของเมืองภูเก็ต

11.00 น. : นำท่านไปยัง จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวอีกที่ หนึ่งของเมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี และ จะต้องแวะมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว้ระหว่างทางจะมีร้านกาแฟสวยๆ และ สวนสุขภาพสวนสาธารณะไว้ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ และ ที่นี่จะมีลิงอาศัยอยู่ด้วย กรุณาอ่านป้ายเกี่ยวกับการให้อาหารลิง จุดชมวิวเขารังแห่งนี้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ต และวิวทะเลได้อย่างสวยงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง Three Monkeys Restaurant เป็นร้านอาหารกลางป่ารีวิวแน่นมาก ตกแต่งสไตล์ Tropical ให้ฟีลบาหลีมาก บรรยากาศดี ร่มรื่น มีให้เลือกโซนที่นั่งหลายโซน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หาดไม้ขาว เป็นชายหาดที่ยาวที่สุดของจังหวัดภูเก็ต แนวหาดจะต่อจากหาดในยางผ่านสนามบินเรื่อยมาจนจรดหาดทรายแก้ว ซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพเครื่องบินแลนดิ้งริมทะเล จะอยู่เมื่อไปถึง จะเห็นเขตขอบรั้วแนวหลังสนามบิน จะต้องไปรอริมชายหาด เดี๋ยวเครื่องบินก็จะ landing ผ่านเราไป จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์,เครื่องประดับ ผลิตจากมุกภูเก็ตแท้ๆ

17.00 น. : เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

19.35 น. : ออกเดินทางจาก สนามบินภูเก็ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน THAI SMLIE เที่ยวบินที่  WE212

 21.00 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ท่าน/ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์  พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 7,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วันส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด
 • โปรแกรมทัวร์สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับห้องพักที่ลูกค้าเลือก

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง และเปลี่ยนผู้เดินทาง ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง   กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 • หากต้องการเลื่อนวันการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนเดินทาง 20 วันมิฉะนั้นจะไม่สามารถ เลื่อนการเดินทางได้
 • หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือตามกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ
ช่วงเดินทาง
10/01/2022 13/01/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
13,913 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เขาตะปู เขาพิงกัน
เดินทาง 10/01/2022 13/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20/01/2022 23/01/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  14,913 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เขาตะปู เขาพิงกัน
  เดินทาง 20/01/2022 23/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07/02/2022 10/02/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   13,913 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เขาตะปู เขาพิงกัน
   เดินทาง 07/02/2022 10/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/02/2022 20/01/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    14,913 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เขาตะปู เขาพิงกัน
    เดินทาง 17/02/2022 20/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/02/2022 24/02/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     13,913 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เขาตะปู เขาพิงกัน
     เดินทาง 21/02/2022 24/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      10/01/2022 13/01/2022
      Thai Smile Airways (WE)
      13,913 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เขาตะปู เขาพิงกัน
      เดินทาง 10/01/2022 13/01/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       20/01/2022 23/01/2022
       Thai Smile Airways (WE)
       14,913 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เขาตะปู เขาพิงกัน
       เดินทาง 20/01/2022 23/01/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        07/02/2022 10/02/2022
        Thai Smile Airways (WE)
        13,913 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เขาตะปู เขาพิงกัน
        เดินทาง 07/02/2022 10/02/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         17/02/2022 20/01/2022
         Thai Smile Airways (WE)
         14,913 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เขาตะปู เขาพิงกัน
         เดินทาง 17/02/2022 20/01/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          21/02/2022 24/02/2022
          Thai Smile Airways (WE)
          13,913 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ชเที่ยวเกาะราชา เกาะเฮ เขาตะปู เขาพิงกัน
          เดินทาง 21/02/2022 24/02/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           จำนวนการเข้าชม 33 ครั้ง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • Thai Smile Airways (WE)
           • ธ.ค.64 - ม.ค.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 39 ครั้ง
           เริ่มต้น 10,999 บาท
           • รถตู้
           • มี.ค.64 - เม.ย.64
           • 1 วัน 0 คืน
           • 178 ครั้ง
           เริ่มต้น 899 บาท
           รหัส 023-0307
           1 วัน 0 คืน
           รถตู้
           เริ่มต้น 899 บาท
           ชื่นชอบ