เที่ยวเมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เที่ยวเมืองอันเดอร์แมทท์ เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขา บรรยากาศในเมืองนั้นสวยงามเรียบง่ายตามสไตล์สวิส
เที่ยวเซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์
หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz จากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดัง Crash Landing On You
ทะเลสาบเบลาเซ่ ชมน้ำในทะเลสาบ ที่ใสราวกับแก้วคลิสตัลใสสีน้ำเงินอมฟ้า
เที่ยวเมืองเวเวย์ เมืองตากอากาศที่สวยงามและเงียบสงบถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรมส้อม
นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
เมืองกีสตัด เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและแพงเป็นระดับต้นๆของโลก
เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก
เที่ยวเมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และชม CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร

039-0962
รหัส 039-0962
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
91,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
3 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ซูริค

16.30 น. : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

20.40 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QR 839 / QR 093 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่ 2
ริค – เซนต์ มอริตซ์ -อันแดอร์แมทท์

06.30 น. : เดินทางถึงสนามบินซูริค หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก เมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ เป็นเมืองสกีรีสอร์ทสุดหรูที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นต้นแบบเมืองรีสอร์ทฤดูหนาวอื่นๆ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง เมืองนี้ต้นกำเนิดของการท่องเที่ยวในฤดูหนาวย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่ 18 และจากเมืองสกีแห่งแรกก็ได้พัฒนาให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการเล่นสกี ให้ท่านถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริตซ์จากนั้นให้ท่านอิสระให้ท่านเดินชม เมืองเซนต์ มอริตซ์ เลือกซื้อเลือกหาซื้อของที่ระลึก

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมทท์ เป็นเมืองเล็กๆ ตามสไตล์เมืองสกีรีสอร์ท เมืองในหุบเขาบรรยากาศในเมืองนั้นสวยงามเรียบง่ายตามสไตล์สวิส มีภูเขาแอลป์สูงชันล้อมรอบ เมืองอันเดอร์แมทท์นั้นมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก และในช่วงฤดูหนาวจะมีนักเล่นสกีมาเล่นสกีที่เมืองนี้

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
อันเดอร์แมทซ์ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้คาเปล – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ทะสาบเบลาเซ่ – อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมให้คณะได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัว ข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซึ่งรายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของแนวเทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ สดชื่นสบายตา น้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยใส บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่สวยงามนี้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง วนอุทยานเบลาเซ่ ชมความสวยงามของ ทะเลสาบเบลาเซ่ Blausee หรือทะเลสาบสีน้ำเงิน ซึ่งเรียกตามสีของน้ำในทะเลสาบ ที่ใสราวกับแก้วคลิสตัลใสสีน้ำเงินอมฟ้า และทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ปลาเทราต์ ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ตามตำนานเล่ากันว่า ณ ทะเลสาบแห่งนี้มีคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่ง มักจะมานัดพบกันอยู่ที่นี่เป็นประจำ จนวันหนึ่งฝ่ายชายมีอันต้องจากไปก่อน ทำให้หญิงสาวคนนี้มักจะมาร้องไห้คร่ำครวญอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นประจำ จึงมีการทำอนุสรณ์เป็นรูปปั้นหญิงสาวผู้น่าสงสารคนนี้ไว้ใต้ทะเลสาบ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองอินเทอร์ลาเก้นเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง วันนี้ที่รอคอย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
อินเทอร์ลาเก้น – เลาเทอร์บรุนเน่น – ขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน – ยอดเขาจุงเฟรา – เมืองกีสตัด

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าขึ้นสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น เพื่อนำท่านขึ้นรถไฟ สายจุงเฟราบาห์เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ลำธารน้ำธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทำให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไม่มีเร่งรีบ จากนั้นนำท่าน ชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี  ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย นำท่านขึ้น สวิสสฟิงซ์ หรืออาคารสังเกตการณ์ ที่ความสูง 3,571 เมตร/11,716 ฟิต ท่านสามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาจากระเบียงได้ประสบการณ์แสนประทับใจ เดินทางสู่ ยุงค์ฟราวยอร์ค-หลังคายุโรป ไปแล้วไม่ได้มาจุดชมวิว จุดนี้เหมือนมาไม่ถึง

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  บนยอดเขาจุงเฟรา

บ่าย : ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางลง จากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์เกลทเชอร์ เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้า The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมายังเมืองกลินเดอร์วาวล์ ออกเดินทางสู่ เมืองกีสตัด Gstaad เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและแพงเป็นระดับต้นๆ ของโลก ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเล่นสกีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 ปัจจุบันเป็นสถานตากอากาศและสถานสกีหลักแห่งหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่สังคมชั้นสูง บุคคลมีชื่อเสียงมากมายต่างเคยมาเยี่ยมชมเมืองแห่งนี้ รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินมาประทับในช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศาณุวงศ์ ในปี พ.ศ. 2503 เมืองกีสตัด ถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่ก็มีร้านเครื่องประดับชื่อก้องโลกอยู่อย่างหลุยส์ วิตตอง, แอร์แม็ส, พราดา, ราล์ฟ ลอเรน, การ์ตีเย, คาร์เทียร์ อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกของเมืองกีสตัดได้อย่างเต็มที่

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
ทาสซ์ – เซอร์แมทท์ – เขาแมทเธอร์ฮอร์น – ทาสซ์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาสซ์ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวที่มีจุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยวยังเมือง เซอร์แมทท์ ต้องมาจอดรถยนต์ แล้วเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟเข้าไปยังเมืองเซอร์แมทท์  คณะเดินทางถึงเมืองทาสซ์แล้ว นำท่านขึ้นรถไฟเข้าไปยัง เมืองตากอากาศที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์แมทท์ ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยว เซอร์แมทท์ถูกค้นพบโดยนักปีนเขาชาวอังกฤษในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้า โดย Edward Whymper และยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ก็ทำให้เมืองนี้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย : จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ณ สะพาน เคียร์ช บรึค ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดในการถ่ายรูปกับ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม เมืองเซอร์แมทท์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา เศรษฐกิจในท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว ประมาณครึ่งหนึ่งของเมืองเป็นโรงแรมและร้านอาหาร มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มายังเมืองนี้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ทาสซ์ โดยรถไฟ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 6
ทาสซ์ – เมืองเวเวย์ – ชาลี แชปปลิ้น – เบิร์น – ย่านมาร์คกาสเซ – ซุก – CLOCK TOWER – ซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเวย์ Vevey เมืองที่อยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวา หรือ ทะเลสาบ เลค เลอ มอง เสน่ห์ของเมืองเวเวย์นั้นคือเป็นเมืองตากอากาศที่สวยงามและเงียบสงบ จนนักแสดงตลกชื่อดังของอังกฤษ ชาลี แชปปลิ้น หลงใหลจนมาใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ที่เมืองนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 จนถึง ค.ศ.1977 จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรม ส้อม ที่ปักอยู่ในทะเลสาบเจนีวา เป็นส้อมสแตนเลสสูง 8 เมตร กว้าง 1.3 เมตร  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเววี่วอเวย์ส้อมขนาดใหญ่เป็นปติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร ALIMENTARIUM ออกแบบโดย ชอง ปิแอร์ ซุก ในปี ค.ศ.1995 นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย : จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ ย่านมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชม นาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่น อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา กรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบันซุกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอัตราต่ำที่สุดในโลก ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิบของโลกอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบ้านเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก จากนั้นออกเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่กรุงซูริค เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้าน การเงิน ธนาคาร และธุรกิจของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

วันที่ 7
ซูริค – สะพานมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง เมืองซูริค นำท่านชม สะพานมุนสเตอร์ MUNSTERBRUCKE เป็นสะพานคนเดินเล็ก ๆ เชื่อมระหว่าง วิหารเฟรามุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยพระเจ้าหลุยส์แห่งเยอรมัน และวิหารโกรสมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1100 สร้างตามความประสงค์ของกษัตริย์ชาส์ลเลอมาญมหาราช สะพานแห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ำ Limmat ในเมืองซูริก  จากบนสะพานจะมองเห็นบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงาม รอบ ๆ สะพานก็เป็นพื้นที่เมืองเก่า เป็นถนนเล็ก ๆ ที่สามารถเดินเที่ยวชมได้แบบชิล ๆ เรียกได้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวห้ามพลาดของเมืองซูริคเลยก็ว่าได้ และมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้

อิสระให้ท่านได้เดินชม ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูหรา สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงซูริคเพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

15.55 น. : เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096/QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

วันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

12.40 น. : คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 4. ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 6. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 8. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยื่นปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
 9. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 4. ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน
 7. ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่องบินจากเมืองไทยและขาออกจากยุโรป
 8. ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเมื่อมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ
 9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรองโควิด-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถ้าไม่มีจะไม่สามารถเข้าร้านอาหารหรือโรงแรมได้)
 10. เอกสารที่ต้องแปลในการยื่นวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน***

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 45,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ45,000บาท)
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 – 11 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท
  ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกำหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คำพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

หมายเหตุ 

 1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
ช่วงเดินทาง
03/06/2022 10/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
94,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
เดินทาง 03/06/2022 10/06/2022
*** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/06/2022 01/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  94,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
  เดินทาง 24/06/2022 01/07/2022
  *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   08/07/2022 15/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   94,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
   เดินทาง 08/07/2022 15/07/2022
   *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27/07/2022 03/08/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    94,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
    เดินทาง 27/07/2022 03/08/2022
    *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/08/2022 19/08/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     94,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
     เดินทาง 12/08/2022 19/08/2022
     *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      26/08/2022 02/09/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      94,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
      เดินทาง 26/08/2022 02/09/2022
      *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       16/09/2022 23/09/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       91,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
       เดินทาง 16/09/2022 23/09/2022
       *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        28/09/2022 05/10/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        91,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
        เดินทาง 28/09/2022 05/10/2022
        *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         12/10/2022 19/10/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         91,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
         เดินทาง 12/10/2022 19/10/2022
         *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          21/10/2022 28/10/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          91,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
          เดินทาง 21/10/2022 28/10/2022
          *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           02/11/2022 09/11/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           91,888 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
           เดินทาง 02/11/2022 09/11/2022
           *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            16/11/2022 23/11/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            91,888 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
            เดินทาง 16/11/2022 23/11/2022
            *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             30/11/2022 07/12/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             91,888 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
             เดินทาง 30/11/2022 07/12/2022
             *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 23,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
              • Air Asia (FD)
              • มิ.ย.65 - ก.ค.65
              • 4 วัน 3 คืน
              เริ่มต้น 13,999 บาท
              • พ.ค.65 - มิ.ย.65
              • 5 วัน 3 คืน
              เริ่มต้น 29,999 บาท