• ประตูเมืองบรันเดนบูร์ก สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและสันติภาพ
 • โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอ่นเคียร์เช่ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดในยุโรป
 • เมืองโรเธนเบิร์ก เมืองที่มีความน่ารักดุจเทพนิยาย
 • ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany
 • เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
039-0959
รหัส 039-0959
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
84,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – เบอร์ลิน

17.00น. : คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

20.40 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศ เยอรมนี โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 839 / QR 079 โดยจะแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดประเทศประเทศกาตาร์

วันที่ 2
เบอร์ลิน – ประตูบรันเดนบูร์ก – สภาไรซ์ทาค – ชาลี เชคพอยท์ – พิพิธภัณฑ์ เพอร์กามอน – เบอร์ลิน โดม – เดรสเดน

06.05 น. : เดินทางถึง กรุงเบอร์ลิน หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเบอร์ลินคือ ประตูเมืองบรันเดนบูร์ก (Brandenburger ) ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ถูกแบ่งแยก ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและสันติภาพ ประตูสไตล์นีโอคลาสสิกขนาดใหญ่ที่น่าประทับใจนี้ได้รับมอบหมายจากกษัตริย์เฟรเดอริก วิลเฮล์มที่ 2 ในปี ค.ศ.1788 และการออกแบบได้แรงบันดาลใจจากโพรพิเลอาในอะโครโพลิสของเอเธนส์ อนุสาวรีย์หินทรายสูง 26 เมตร ในช่วงสงครามเย็น ในเชิงสัญลักษณ์ของประตูดังกล่าวเป็นประตูกั้นริมกำแพงเบอร์ลิน ทำให้เป็นสถานที่ชุมนุมของชาวเบอร์ลินตะวันตกเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในการเป็นฉากหลังของคำขอร้องของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนในปี 1987 ของประธานาธิบดีสหรัฐโรนัลด์เรแกนต่อผู้นำโซเวียตมิคาอิลกอร์บาชอฟเพื่อทำลายกำแพง จากนั้นนำท่านชมอาคารรัฐสภาไรซ์ทาค จากด้านนอก Reichstag (Reichstagsgebäude) เสร็จสมบูรณ์ในปี 1894 สถาปัตยกรรมสไตล์นีโอเรอเนสซองส์ทำหน้าที่เป็นที่พำนัก ของจักรพรรดิเยอรมันจนกระทั่งถูกไฟไหม้ในปี 1933 ปีที่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ก้าวขึ้นสู่อำนาจสูงสุดในเยอรมนี สภาไรซ์ทาคไม่ได้ใช้อีกจนกระทั่งหลังจากการรวมประเทศเยอรมนีอีก ครั้งหลังจากนั้น 10 ปี มีซ่อมแซมครั้งใหญ่จนกลายมาเป็นอาคารรัฐสภาแห่ง ประเทศเยอรมนี จุดเด่นของการสร้างใหม่อันงดงามนี้คือที่ทำจากแก้ว ให้ทัศนียภาพที่ยอดเยี่ยมของเมืองโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนจากร้านอาหารบนชั้นดาดฟ้า หากมาเที่ยวในช่วงฤดูร้อน อย่าลืมตรวจสอบตารางการแสดงแสงสีและคืนภาพยนตร์เพื่อประสบการณ์อันน่าจดจำในเบอร์ลิน นำท่านชม จุดตรวจชาร์ลี ( Checkpoint Charlie) ที่น่าสนใจก็คือ สถานที่แห่งนี้คือจุดข้ามแดนระหว่างเบอร์ลินตะวันออกและตะวันตก โดยมีการจัดแสดงและสิ่งประดิษฐ์มากมายที่สืบย้อนประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยการจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของกำแพงเบอร์ลิน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ อิสไซท์ แกลรอรี่นำท่านชม กำแพงเบอร์ลินถือกำเนิดขึ้นในปี 1961 เมื่อเยอรมนีตะวันออกผนึกเมืองนั้นไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหลบหนีไปยังเยอรมนีตะวันตก พังทลายลงในปี 1989 กำแพงสูง 4 เมตรยาว 155 กิโลเมตร ผ่าถนน 55 แห่ง และมีหอสังเกตการณ์ 293 แห่ง และบังเกอร์ 57 แห่งทุกวันนี้ เหลือเพียงส่วนเล็กๆ ของการเลียนแบบที่ปกคลุมด้วยภาพกราฟฟิตี้ รวมทั้งเส้นทางยาว 1.4 กิโลเมตรที่เก็บรักษาไว้เป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเกลียดชังที่ครั้งหนึ่งเคยแบ่งแยกยุโรป

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

บ่าย : นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เพอร์กามอน Pergamon เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดของกรุงเบอร์ลินและยัง เป็นที่ตั้งของแกลเลอรีหลักสามแห่ง โดยแต่ละแห่งมีปีกอาคารขนาดใหญ่ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะตะวันออกกลาง พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม และคอลเล็กชันโบราณวัตถุซึ่งรอดพ้นจากอันตรายอย่างหวุดหวิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกเก็บรวบรวมโดยนักโบราณคดีชาวเยอรมันในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 นำท่านชมแท่นบูชา เทพซุสหรือซีอุส (Altar of Zeus) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทำจากหินอ่อนแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้า 120 องค์สู้รบกับยักษ์ แท่นบูชาเทพซุสนี้นำมาจากเมืองเพอร์กามอน ประเทศตุรกี จึงเป็นที่มาของชื่อ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิด ชม กำาแพงเมืองอิชช่า (IshtarGate) เป็นภาพโมเสกที่ทำจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินคราม อีกทั้งมหาสมบัติของอียิปต์โบราณ ซึ่งล้วนประเมินค่ามิได้ จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเบอร์ลิน (Berliner Dom) ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำที่เดียวกับพิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน เป็นอาคารที่สง่างามที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีโดมสูง 75 เมตร เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมในการสร้างหลากหลายสไตล์ ทั้ง เรอเนสซองส์ นีโอ-เรอเนสซองส์ นีโอ-คลาสสิค บาโรค สร้างขึ้นในราวๆ ปี 1400  เป็นโบสถ์มีโดมขนาดที่ใหญ่ที่สุดในเบอร์ลิน จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเดรสเดน เป็นเมืองหลวงของแค้วนแซกโซนีของเยอรมนี เดรสเดนมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะเมืองหลวงและที่ประทับของราชวงศ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและกษัตริย์แห่งแซกโซนี ผู้ซึ่งได้ตกแต่งเมืองนี้ให้มีความสง่างามทางวัฒนธรรมและศิลปะมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ และครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์ในโปแลนด์ ผลจากการทิ้งระเบิดเดรสเดนของอเมริกาและอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามได้คร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 25,000 คน หลายคนเป็นพลเรือน และทำลายใจกลางเมืองทั้งหมด หลังสงครามได้มีการบูรณะเมืองขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมด

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

พักค้างคืน ณ Ramada by Wyndham Dresdenหรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)

วันที่ 3
เดรสเดน – พระราชวัง สวิงเงอร์ – โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอนเคียร์เช่ – นูเรมเบิร์ก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านชมบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังสวิงเงอร์ Zwinger ซึ่งเป็นวังสมัยต้นศตวรรษที่ 18 อันงดงามพระราชวังแห่งนี้ เป็นที่สุดแล้วของสถาปัตยกรรมบาโรกในเยอรมนี พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1710-1728 โดยพระเจ้าออกุสตุสที่ 2 ผู้แข็งแกร่ง เจ้าผู้ครอง แคว้นแซกโซนี และ กษัตริย์ แห่ง โปแลนด์ พระราชวังแห่งนี้ได้มีต้นแบบมาจาพระราชวังแวร์ซาย ประเทศฝรั่งเศสพระราชวังซวิงเงอร์แตกต่างจากสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เดรสเดน รวมถึงพระราชวังสวิงเงอร์ถูกทำลายลงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  แต่ได้รับการบูรณะให้กลับไปงดงามเช่นเดิมทันทีที่สงครามยุติลง ชมความสวยงามของลานพระราชวังและสวนดอกไม้ที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลขนาดใหญ่ และประกอบด้วยห้องหรูหรา ประตู และโครงสร้างที่เป็นเสาจำนวนมาก ซึ่งเป็นจุดเด่นของพระราชวังแห่งนี้ ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ ของความเป็นที่สุดของพระราวังสไตล์บาโรคแห่งนี้ จากนั้นนำท่าน ไปถ่ายรูปกับ โบสถ์ เดรสเดน เฟราเอ่นเคียร์เช่ Dresden Frauenkirche สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1743 โบสถ์สไตล์บาโรกที่งดงามดั่งเดิมถือเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดในยุโรป หลังจากการทำลายล้างระหว่างการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในปี ค.ศ.1945 ซากปรักหักพังของอาคารเก่าได้รับการจัดหมวดหมู่และเก็บไว้เพื่อใช้ในการสร้างใหม่ จากนั้นนำท่านไปชมภาพขบวนพาเหรด เจ้าชายองค์ต่างๆ ผู้เคยปกครองแซกโซนีและกษัตริย์เยอรมันตั้งแต่ปี 1127 – 1904 และราชาแห่งราชวงศ์ Wettin ยาว 102 เมตร2413 ประกอบด้วยกระเบื้อง ไมซน พอร์ซเลน Meissen Porcelain จำนวน 25,000 ชิ้น

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

บ่าย : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐบาวาเรียรองจากมิวนิค นูเรมเบิร์กมีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยนาซีเยอรมนี เนื่องจากความเกี่ยวข้องของเมืองกับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และตำแหน่งในศูนย์กลางของเยอรมนี พรรคนาซีจึงเลือกเมืองนี้ให้เป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่ของพรรคนาซี – การชุมนุมที่นูเรมเบิร์ก การชุมนุมจัดขึ้นในปี ค.ศ.1927, 1929 และทุกปีตั้งแต่ปี 1933 ถึงปี ค.ศ.1938

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

พักค้างคืน ณ  Hotel Mercure Nurnberg an der Messe หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 2)

วันที่ 4
นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – จัตุรัส Markt Platz – อูล์ม – มหาวิหาร อูล์มเมอร์ มือสเตอร์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่านไปยัง มหาวิหาร นูเรมเบิร์เซนต์ลอเรนซ์ (St. Lorenz ) เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1250-1477 เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ลักษณะเด่นประการหนึ่งคือหน้าต่างกุหลาบบานใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เมตร ตั้งอยู่เหนือประตูทิศตะวันตกที่สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปบริเวณหน้าวิหาร หรือจะเดินเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกได้ ณ จัตุรัส ลอเรนโซ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก เมืองที่มีความเมืองน่ารักดุจเทพนิยายเป็นโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรียที่ยังคงความสมบูรณ์แบบมาถึงยุคปัจจุบัน นำท่านชมเมืองโรเธนเบิร์ก เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึงบ้านเรือนที่ถูกสร้างในรูปแบบเยอรมันขนานแท้เอาไว้ นำท่านชมศาลากลางของเมืองโรเธนเบิร์ก ชม จัตุรัส Markt Platz ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารสวยงาม ประหนึ่งว่าท่านกำลังเดินอยู่ในเมืองในเทพนิยาย

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

บ่าย:  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอูล์ม Ulm เมืองใหญ่ในแคว้นบาเดน-วือเตมเบิร์ก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำดานูบ ซึ่งแม่น้ำสายนี้เป็นเขตแบ่งระหว่าง แค้วนบาวาเรียและแคว้นบาเดน-วือเตมเบิร์ก เมืองที่เป็นบ้านเกิดของ อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงของโลก นำท่านถ่ายรูปจากภายนอก มหาวิหาร อูล์มเมอร์ มืนสเตอร์ เป็นโบสถ์นิกายลูเธอรันปัจจุบันเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกโดยมียอดแหลมสูง 161.5 เมตร เดิมทีโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นที่ประตูเมืองนอกกำแพง แต่ในศตวรรษที่ 14 เกิดการล้อมเมืองของจักรพรรดิชาร์ลส์ที่ 4 ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการกระทบกระทั่งระหว่างอำนาจของกษัตริย์กับศาสนจักรเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในยุโรป โบสถ์ประจำเขตแห่งนี้เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของอาราม Reichenau โดยชาร์ลมาญในปี 813 และชาวเมือง อูล์ม ต้องการโบสถ์ใหม่ที่เป็นอิสระภายในกำแพงเมือง ด้วยเหตุนี้ ประชากรราวๆ 10,000 คนในเมืองจึงตัดสินใจจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อสร้างด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1377 จึงมีการวางศิลาฤกษ์ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือในเมือง อูล์ม ได้ตามอัธยาศัย หรือจะเดินเลือกหาซื้อสินค้าของที่ระลึกได้บริเวณหน้าโบสถ์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

พักค้างคืน ณ  Leonardo Royal Hotel Ulm หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3)

วันที่ 5
อูล์ม – การ์มิช – พาร์เท่นเคียรเช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)

เดินทางสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียรเช่น เมืองพักตากอากาศเล็กๆทางใต้ของมิวนิค ตั้งอยู่กลางเทือกเขาแอลป์ เมืองแสนสวยในหุบเขาของเยอรมันใต้ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาวและยังเป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตน้ำแข็ง และลู่แข่งสกีโอลิมปิก จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อนำท่านขึ้นรถไฟขึ้นไปยัง ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) เป็นยอดเขา ที่สูงที่สุดในเยอรมัน (Top of Germany) อิสระให้ท่านสัมผัสกับลานหิมะ และธารน้ำแข็ง จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าต่อไปยังจุดสูงสุดของยอดเขาซุกสปิตเซ่ ณ ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในแต่ละปีจะมีนักท่องเทียวมาที่นี่ ราว 500,000 คน

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

บ่าย : จากนั้นนำท่านลงจากยอดเขา ซุกสปิตเซ่ออกเดินทางสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียรเช่น นำท่านเดินเที่ยวชมเมือง การ์มิช-พาร์ทเทนเคียร์เช่ บ้านเมืองสวยแบบบาวาเรียแท้ ตามผนังของตึกต่าง ๆ ยังเป็นรูปเขียนเรื่องราวในคริสต์ศาสนาที่น่าชมยิ่ง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

พักค้างคืน ณ  Mercure Hotel Garmisch-Partenkirchen หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 4)

วันที่ 6
การ์มิชพาร์เทน – เคียร์เช่ – ปราสาท นอยชวานชไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาซ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ผ่านเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์อันสุดแสนโรแมนติค ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง นำท่านเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) โดยรถบัสเล็ก ( หากช่วงที่หิมะตกหนักรถบัสจะหยุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เนื่องด้วยเพื่อความปลอดภัยทางบริษัทฯ จะนำคณะเดินขึ้น – ลงปราสาท เนื่องจากเวลาหิมะตกทางจะลื่นและอันตราย ) นำเข้าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว  พระเจ้าลุดวิกทรงเป็นบุคคลที่มีลักษณะนิสัยที่ลึกลับเป็นปริศนา (eccentric) และเป็นผู้ที่สิ้นพระชนม์ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีเงื่อนงำ สุขภาพจิตของพระองค์ในบั้นปลายอาจจะไม่ปกติแต่ก็ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่เป็นที่ยืนยันได้แน่นอน แต่สิ่งที่ทรงทิ้งไว้เป็นมรดกแก่ชนรุ่นหลังคืองานทางสถาปัตยกรรมที่ทรงก่อสร้างรวมทั้งวังและปราสาทใหญ่โตที่ทั้งหรูหราโอ่อ่าและเต็มไปด้วยจินตนาการราวเทพนิยายหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทนอยชวานชไตน์ซึ่งเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ริชาร์ด วากเนอร์ คีตกวีและนักเขียนดนตรีโอเปร่าคนสำคัญของเยอรมนีชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยการออกแบบของ คริสเตียน แยงค์

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปเมืองตั้งอยู่บนแม่น้ำอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์  นำท่านชม จัตุรัสมาเรียนพาซ ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระ โบสถ์ใหญ่ที่มีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ณ ย่านถนนคนเดิน ซึ่งจะมีห้างสรรพสินค้ามากมายหลายแห่ง

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่14)

พักค้างคืน ณ  Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 5)

วันที่ 7
มิวนิค – BMW Welt – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 15)

นำท่านออกเดินทางสู่ BMW Welt หรือ BMW World ในภาษาอังกฤษ แปลตรงตัวก็คือ โลกแห่งยนตรกรรมของ BMW อาคารนี้ตั้งอยู่ใกล้อาคารสำนักงานใหญ่ของ BMWการออกแบบเต็มไปด้วยความทันสมัย อาทิ ตัวอาคารที่มีส่วนโค้งมาก ดูแล้วค่อนข้างแปลกตา  ที่นี่จึงเป็นทั้งโชว์รูม, ศูนย์จำหน่าย BMW, ร้านอาหาร, คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึกของ BMW  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกของ BMW หรือจะเดินชม รถยนต์รุ่นใหม่หลากหลายรุ่น หรือจะเป็นรถรุ่นที่เป็นนวตกรรมแห่งอนาคตของ BMW ก็จะมีที่ท่านได้ชม จากนั้นนำท่านออกเดินางสู่สนามบินมิวนิคเพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

15.50 น. : คณะออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 058/QR836 โดยจะแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดประเทศประเทศกาตาร์

วันที่ 8
กรุงเทพฯ

12.40 น. : คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

1)     ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)

2)     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3)    ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)

4)     ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

5)     ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

6)     ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

7)     ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

8)     ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยื่นปกติ (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)

9)     ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

10)   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

1)     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

2)     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

3)     ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

4)     ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 25 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)

5)     ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16 ยูโร ต่อท่าน

6)     ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 12 ยูโร ต่อท่าน

7)     ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่องบินจากเมืองไทยและขาออกจากยุโรป

8)     ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเมื่อมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ

9 )   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรองโควิด-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถ้าไม่มีจะไม่สามารถเข้าร้านอาหารหรือโรงแรมได้)

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **

       ** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น **

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน***

ทุกท่านที่ร่วมเดินทางต้องมี

 1. วัคซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตัวจริงต้องมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน
 2. ท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วัน และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหภาพยุโรป

สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ

***หมายเหตุข้อสำคัญที่ท่านควรทราบ***

1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริษัท จะทำการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็นการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยื่นวีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง)  ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว

***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำงวดแรกแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ***

 

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 35,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ35,000บาท)
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 – 11 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท

ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้

ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 • ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกำหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คำพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

หมายเหตุ 

1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมัน

ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen ไม่รวมค่าธรรมเนียม การแปลเอกสารจากศูนย์แปล

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)

 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. (รูปหน้าใหญ่) จำนวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป / ห้ามใส่เครื่องประดับในการถ่ายรูป
 3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร/ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
 7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้                                                                                                                                                           7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)                                                                                                                                     7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)                                                                                                                                                                                                     7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดง ความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น   และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย                                                                                                                                                                                           7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน                                                                                                                 7.5 ให้แนบสำเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)                                                                                                               7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
 1. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )                                                                                                                                      8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ ( สำเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน)                                                                  8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า ( สำเนา)                                                                                                                    8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตำแหน่ง , วัน/เดือน/ปีที่เริ่มทำงาน , เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทด้วย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )                                                                                                    8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่ปีเป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน) 8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ                                                                                                                                                                        8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา  ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )                                                                                                                                                                                                                8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายสถานที่ทำงานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ 
 2.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)                                                                                                                                                                                         9.1  เตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเม้นชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทับจากธนาคาร นำเล่มจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า
 • กรณีเงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
 • ก่อนยื่นวีซ่า 7 วัน รบกวนปรับสมุดบัญชี ให้มียอดล่าสุด 7 วัน ก่อนถึงวันยื่นวีซ่า  และสำเนามายื่นเพิ่มเติมในวันที่ยื่นวีซ่า  หากนำสมุดไปปรับแล้วไม่มียอด รบกวนนำเงินเข้า หรือ นำเงินออก เผื่อจะได้มียอดในการปรับสมุด
 • สำหรับท่านที่ทำงาน กรณีไม่ได้ใช้บัญชีเงินเดือนยื่นวีซ่า ต้องแนบสเตทเมน์บัญชีเงินเดือนมาด้วย

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******

 1. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้                                                                                                                                                                               10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
 • เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 • กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
 • กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน                                                                                    10.2 กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย (ขอเป็นภาษาอังกฤษ) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จำนวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557  หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557  หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE)  จะต้องถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นำสำเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
 1. กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่า ณ ประเทศที่ท่านกำลังศึกษาอยู่

*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

 

***** สำหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า :

1.ในหนังสือเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น

2.การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “ หนังสือเดินทางชำรุด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก

 

 

ช่วงเดินทาง
19/06/2022 26/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
86,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมนี
เดินทาง 19/06/2022 26/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/07/2022 17/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  88,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมนี
  เดินทาง 10/07/2022 17/07/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/07/2022 31/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   88,555 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมนี
   เดินทาง 24/07/2022 31/07/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    07/08/2022 14/08/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    88,555 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมนี
    เดินทาง 07/08/2022 14/08/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/09/2022 18/09/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     86,555 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมนี
     เดินทาง 11/09/2022 18/09/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25/09/2022 02/10/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      86,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมนี
      เดินทาง 25/09/2022 02/10/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       09/10/2022 16/10/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       86,555 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมนี
       เดินทาง 09/10/2022 16/10/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        23/10/2022 30/10/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        86,555 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมนี
        เดินทาง 23/10/2022 30/10/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         13/11/2022 20/11/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         84,555 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมนี
         เดินทาง 13/11/2022 20/11/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          29/11/2022 06/12/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          84,555 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมนี
          เดินทาง 29/11/2022 06/12/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • พ.ค.65 - ก.ย.65
           • 8 วัน 5 คืน
           เริ่มต้น 58,999 บาท
           • พ.ค.65 - ธ.ค.65
           • 9 วัน 6 คืน
           เริ่มต้น 45,600 บาท