ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์

ลอนดอน – ไบบิวรี – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – ยอร์ค – ยอร์คมินสเตอร์ – เอดินเบิร์ก – แคลตันฮิลล์ – ปราสาทเอดินเบิร์ก – โฮลีรู๊ด – เลคดิสทริค – วินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – คาร์ดีฟ (เวลส์) – คาร์ดีฟ – บาธ – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่โรมัน – สโตนเฮนจ์ – มหานครลอนดอน – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – ถนนอ็อกฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์ร็อด – พระราชวังวินด์เซอร์ – ช้อปปิ้ง Bicester Outlet

ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์

รหัส 021-0291
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
125,000 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
46 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)

21.30 น. : พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2 ลอนดอน - ไบบิวรี - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค

00.15 น. : ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

06.20 น. : คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถปรับอากาศรอรับท่าน เดินทางสู่ภูมิภาคคอตสโวลส์ มีหมู่บ้านเล็ก ๆ สไตล์ชนบทและวิถีสโลว์ไลฟ์เรียงราย สลับกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจี ภูมิภาคนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะมาตั้งแต่ยุคกลาง หมู่บ้านสวยที่แรกที่เราจะแวะเยี่ยมชมคือ หมู่บ้านไบบิวรี่ (Bibury) อยู่ในแคว้น Gloucestershire ในเขตหุบเขา Cotswolds เป็น The most beautiful village in England และยกย่องให้เป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด ถัดไปคือ เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ หมู่บ้านที่โด่งดังที่สุด ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง ต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำบรรยากาศอันรื่นรมย์ แล้วเดินทางต่อสู่เมือง สแตรทฟอร์ด เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนอันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินเล่นชมเมือง หรือจะเรียกว่าหมู่บ้านเชคสเปียร์ ก็ว่าได้ ด้วยการที่เป็นกวีเอกสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก การมาเยือนเมืองนี้เหมือนตามรอยนักกวีผู้โด่งดัง แล้วเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (York) อดีตโรมันใช้เป็นแนวกำแพงป้องกันการบุกรุกของชาวสก็อตผู้ป่าเถื่อน

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 ยอร์คมินสเตอร์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์)

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : ชมและถ่ายรูปกับ คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ยุคโรมัน เข้าสู่ย่านเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้ง มหาวิหารยอร์คมินสเตอร์ จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เป็นโบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุด ภายในงดงามตกแต่งด้วยกระจกสี เดินเที่ยวเล่นชมเมือง บันทึกภาพสวย หรือหาซื้อของที่ระลึก

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : ออกเดินทางต่อโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนของสก๊อตแลนด์เข้าสู่เมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม มีถนนปริ้นเซสเป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางเมือง เรียงรายไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้า และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOL และผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตัน ผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Novotel Edinburgh Centre **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4 แคลตันฮิลล์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - โฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. : ยามเช้านำคณะเที่ยวชมเมือง ขึ้นสู่ยอดเขาแคลตัน ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานที่คล้าย คลึงมหาวิหารแพนธีออน ทำให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” กลับลงมาสู่ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ

แล้วนำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชมอาทิ ส่วนของป้อมปราการ, กำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงคราม ล้วนควรค่าแก่การได้เข้าชม

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขต เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - คาร์ดีฟ (เวลส์)

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : ชมบรรยากาศยามเช้าอันแสนสดชื่นของ เลคดิสทริค อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ แหล่งพักผ่อนตากอากาศ ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบ และหุบเขางดงามประดุจหนึ่งภาพวาด เดินทางต่อสู่แมนเชสเตอร์ เมืองที่มีสโมสรทีมฟุตบอลชื่อดัง นำเข้าชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสรแมนยู ฯ จัดว่ารวยที่สุดอันดับต้นๆของโลก มีสนามแข่งที่งดงามและทันสมัย MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดให้บริการในวันทำการแข่งขัน)

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางต่อสู่ประเทศเวลส์ เพียงแค่ช่องแคบกั้นโดยข้ามสะพานแชเวิร์นสู่เมือง คาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศ หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ ชมสถานที่สำคัญของเมือง ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ปัจจุบันเป็นศูนย์บริหารราชการเมือง

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6 คาร์ดีฟ - บาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่โรมัน - สโตนเฮนจ์ - มหานครลอนดอน

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : เดินทางสู่เมืองบาธ เพื่อไปชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมืองซึ่งปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมยุคสมัยโรมันไว้อย่างกลมกลืน ด้านนอกเป็นเหมือนอาคารสวยทั่วๆไป ภายในแบ่งเป็น 4 โซน คือ Sacred Springs, Roman Temple, Roman Bath House และพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ ไฮไลต์ของที่นี่อยู่ที่ “Great Bath” อ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นทั้งจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปสวย ๆ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งเล่นทอดอารมณ์อยู่ริมน้ำสีเขียวมรกตอย่างผ่อนคลาย เที่ยวชมเมืองอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนมีให้เห็นอย่างมากมาย จุดเด่นที่จะเห็นเด่นชัดคือ “The Circus” ออกแบบโดยจอห์น วูด (John Wood the Younger) สถาปนิกชื่อดังระดับโลกในยุคนั้น อีกแลนด์มาร์กที่น่าสนใจ “Royal Crescent” เป็นทาวน์เฮาส์รูปทรงพระจันทร์เสี้ยว

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางสู่ทุ่งราบซอลส์บรี นำชม สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ เสาหินอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วงแนว แท่งหินนี้ยังคงเป็นปริศนาความลับดำมืดว่าสร้างในยุคใด ประมาณการว่ามีอายุกว่า 4-5000 ปี เดินทางต่อสู่เมืองบาธ ในหุบเขาเอวอน เมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานที่ตั้ง บ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 เดินทางสู่ มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น – ต้นตำรับเป็ดย่างอันโด่งดัง เมนูหอยเชลล์ + กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย

วันที่ 7 มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – ถนนอ็อกฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์ร็อด

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น. : เที่ยวมหานครลอนดอน โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ด้วยความเป็นเครือจักรภพ ทำให้ตัวเมืองถูกประดับไปด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า จัตุรัสพิคคาดิลลี่, จัตุรัสทราฟัลก้าร์. จตุรัสรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก, ทาวเวอร์บริดจ์, เข้าชมทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลังใช้เป็นที่เก็บสิ่งของล้ำค่า อาทิ มหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1”

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านสัมผัสวิวทิวทัศน์แบบเบิร์ดอายวิวบน ลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยย่านถนนอ๊อกฟอร์ด หรือ ห้างแฮร์รอด

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8 พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้ง Bicester Outlet

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : เดินทางสู่หมู่บ้านวินด์เซอร์ที่ตั้งของ พระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เข้าชมภายใน เขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน, ม่านปักประดับผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ และห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George’s Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธีเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะ ในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่ง ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะและตราประจำราชวงศ์

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. : นำท่านสู่ Bicester Village เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 180 ร้านค้าแบรนด์เนม ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

11.50 น. : ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 911

วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.15 น. : สายการบินไทย นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ 1 ตุลาคม 2564
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าสโตนเฮ้นจ์ / พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ / ค่าเข้าสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (ในกรณีไม่ได้เข้าชมทางบริษัทฯ คืนเงินท่านละ 20 ปอนด์) / ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าขึ้นลอนดอนอาย / ค่าเข้าพระราชวังวินด์เซอร์ / ค่าเข้าทาวเวอร์ออฟลอนดอน / ค่าเข้าชมมาดามทูสโซด์
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน 3-5 วันทำการ ชำระเพิ่มท่านละประมาณ 9,315 บาท **ราคาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตรวจ PCR Test ในวันที่ 2 ของการเดินทางในประเทศอังกฤษ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน),การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

ช่วงเดินทาง
25/12/2021 02/01/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
125,000 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์
เดินทาง 25/12/2021 02/01/2022
*** CHD 4-11 With Bed 112,500.- ***
*** CHD 4-6 No Bed 100,000.- ***
*** DBL SGL USED 13,000.- ***
*** SGL Supp 12,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/01/2022 06/02/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  125,000.- บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์
  เดินทาง 31/01/2022 06/02/2022
  *** CHD 4-11 With Bed 112,500.- ***
  *** CHD 4-6 No Bed 100,000.- ***
  *** DBL SGL USED 13,000.- ***
  *** SGL Supp 12,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/02/2022 20/02/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   122,000 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์
   เดินทาง 12/02/2022 20/02/2022
   *** CHD 4-11 With Bed 109,800.- ***
   *** CHD 4-6 No Bed 97,600.- ***
   *** DBL SGL USED 13,000.- ***
   *** SGL Supp 12,000.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/03/2022 27/03/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    122,000 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์
    เดินทาง 19/03/2022 27/03/2022
    *** CHD 4-11 With Bed 109,800.- ***
    *** CHD 4-6 No Bed 97,600.- ***
    *** DBL SGL USED 13,000.- ***
    *** SGL Supp 12,000.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/04/2022 17/04/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     125,000 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์
     เดินทาง 09/04/2022 17/04/2022
     *** CHD 4-11 With Bed 112,500.- ***
     *** CHD 4-6 No Bed 100,000.- ***
     *** DBL SGL USED 13,000.- ***
     *** SGL Supp 12,000.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      25/12/2021 02/01/2022
      Thai Airways (TG)
      125,000 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์
      เดินทาง 25/12/2021 02/01/2022
      *** CHD 4-11 With Bed 112,500.- ***
      *** CHD 4-6 No Bed 100,000.- ***
      *** DBL SGL USED 13,000.- ***
      *** SGL Supp 12,000.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       31/01/2022 06/02/2022
       Thai Airways (TG)
       125,000.- บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์
       เดินทาง 31/01/2022 06/02/2022
       *** CHD 4-11 With Bed 112,500.- ***
       *** CHD 4-6 No Bed 100,000.- ***
       *** DBL SGL USED 13,000.- ***
       *** SGL Supp 12,000.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        12/02/2022 20/02/2022
        Thai Airways (TG)
        122,000 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์
        เดินทาง 12/02/2022 20/02/2022
        *** CHD 4-11 With Bed 109,800.- ***
        *** CHD 4-6 No Bed 97,600.- ***
        *** DBL SGL USED 13,000.- ***
        *** SGL Supp 12,000.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         19/03/2022 27/03/2022
         Thai Airways (TG)
         122,000 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์
         เดินทาง 19/03/2022 27/03/2022
         *** CHD 4-11 With Bed 109,800.- ***
         *** CHD 4-6 No Bed 97,600.- ***
         *** DBL SGL USED 13,000.- ***
         *** SGL Supp 12,000.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          09/04/2022 17/04/2022
          Thai Airways (TG)
          125,000 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์
          เดินทาง 09/04/2022 17/04/2022
          *** CHD 4-11 With Bed 112,500.- ***
          *** CHD 4-6 No Bed 100,000.- ***
          *** DBL SGL USED 13,000.- ***
          *** SGL Supp 12,000.- ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           จำนวนการเข้าชม 46 ครั้ง
           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
           • 9 วัน 6 คืน
           • 61 ครั้ง
           เริ่มต้น 56,500 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • พ.ย.64 - ม.ค.65
           • 2 วัน 1 คืน
           • 55 ครั้ง
           เริ่มต้น 1,399 บาท
           รหัส 030-0156
           2 วัน 1 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 1,399 บาท
           • ก.พ.65 - มี.ค.65
           • 8 วัน 5 คืน
           • 43 ครั้ง
           เริ่มต้น 89,999 บาท
           รหัส 036-0249
           8 วัน 5 คืน
           เริ่มต้น 89,999 บาท
           ชื่นชอบ