อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – เกาะอาดัง – เกาะยาง – เกาะราวี – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – อ่าวสอง 

ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ , BUDDY TRAVEL
รหัส 009-0406
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
45 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ - ท่าเทียบเรือปากบารา - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - เข้าที่พัก

06.00 น. : สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นำท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ

07.00 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ320)

08.25 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ นำทุกท่านรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

11.30 น. : เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา นำท่านลง เรือสปีดโบ้ท (แบบจอยกรุ๊ป) พร้อมเสื้อชูชีพทุกที่นั่ง ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา “ตะรุเตา” เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า “ตะโละเตรา” ในภาษามลายู แปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติ ห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย เพียง 4.8 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั่วไป เนื่องจากเป็นจุดรวมของความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ทั้งบนเกาะ และในน้ำ มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ในน้ำก็งดงามด้วยกลุ่มปะการังหลากสีสวยสด จนเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะไข่ อยู่ระหว่างเกาะอาดังกับเกาะราวี ไม่เพียงแต่เป็นทางผ่านเพื่อมุ่งหน้าสู่หาดสวรรค์ทั้ง 2 เกาะเท่านั้น แต่ยังมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามมากนั้นก็คือ ซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ขนาดสูงเท่า หัวขนาดหลายคนเดิน เข้าไป ลอดได้ ซุ่มประตูนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ยิ่งไปกว่านั้น เกาะไข่ยังมีชายหาดที่ขาวนวล สะอาด เหมือนสีไข่ น้ำทะเลใสสวย ความสำคัญทางธรรมชาติของเกาะนี้ยังเป็นที่เต่าทะเลชอบขึ้นมาวางไข่เสมอและ ในทะเลย่านนี้ยังมีปลาชุกชุม ทางอุทยานฯจึงไม่อนุญาตให้พักแรมบนเกาะ และที่เกาะไข่ยังมีความเชื่อว่า หนุ่มสาวคู่ใดที่ได้ ลอด ซุ้มประตูหินนี้จะได้แต่งงานกัน นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ จ.สตูล ได้จัดให้มีการจดทะเบียน สมรสให้กับคู่บ่าวสาว ณ บริเวณซุ้มเกาะไข่อีกด้วย

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยงแบบกล่อง 

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2
เกาะหลีเป๊ะ – เกาะอาดัง - เกาะยาง - เกาะราวี – เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - อ่าวสอง – เข้าที่พัก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  

09.30 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นำท่านเข้าสู่ กิจกรรมดำน้ำ (โปรแกรมโซนใน)
– เกาะอาดัง ที่อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กม.เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่ง ชาติตะรุเตา บนเกาะมีหาดทรายขาวละเอียด เหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นรอบเกาะเป็นเทือกเขาสูงครอบคลุม เนื้อที่เกือบทั้งหมดของเกาะ บริเวณโดยรอบริมเกาะเป็นหน้าผาสูงชันมีที่ราบเฉพาะบริเวณ เหนือชายหาดต่างๆเพียง เล็กน้อย ในอดีตเคยเป็นที่ส้องสุมโจรสลัด  มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม  และมีแนวปะการังอยู่ รอบๆ เกาะ จึงเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น  มีที่พักและร้านอาหารของอุทยานฯ สำหรับที่เกาะอาดัง

– เกาะยาง จุดดำน้ำดูปะการังผักกาด และฝูงปลาเสือ หรือเรียกในชื่อท้องถิ่นว่าเกาะกาต๊ะ เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่อยู่ระหว่างเกาะอาดัง กับเกาะราวี ถ้าเราไปยืนอยู่ทางทิศเหนือของเกาะยาง เมื่อมองออกไป 2 ฝั่ง ก็จะเจอกับวิวทิวทัศน์ความงามของเกาะอาดัง และเกาะราวี

– เกาะราวี อยู่ห่างจากเกาะอาดังเพียงหนึ่งกิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 29 ตารางกิโลเมตร เกาะราวีมีหาดทรายสวยงาม น้ำทะเลใส เงียบสงบ เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ต.ต.6 (หาดทรายขาว) บนเกาะไม่มีที่พัก นักท่องเที่ยวนิยมแวะที่เกาะราวีเพื่อเล่นน้ำและดำน้ำดูปะการัง

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยงแบบกล่อง 

บ่าย เกาะหินงาม Unseen หนึ่งเดียวในไทยของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา นับเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในไทย และแห่งที่ 5 ของอาเซียน ทั้งหาดจะเต็มไปด้วยก้อนหินสีดำ ไซส์เล็กใหญ่แตกต่างกันไปหลายขนาด แต่ลักษณะที่คล้ายกันทุกก้อนก็คือความกลมเกลี้ยง ที่พอโดนน้ำ และแสงแดดสาดส่องแล้ว จะกลายเป็นสีมันวาววับที่สวยงามมาก

ร่องน้ำจาบัง อยู่ใกล้เกาะอาดัง อยู่ระหว่างเกาะราวี และเกาะหลีเป๊ะ จุดนี้เป็นสุดยอดของการดำน้ำตื้นที่คนทั่วโลกนิยมพากันมาชมปะการังเจ็ดสี หรือปะการังอ่อนหลากสีที่มีความสวยงามมาก (โปรแกรมดำน้ำอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศในวันนั้นๆ)

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม  

วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา - ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

เช้า :  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่ 5

08.00 น. : เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

09.30 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา

11.30 น. : เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา

12.00 น. : บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น มื้อที่ 6

13.00 น. : นำท่านเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

17.20 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ323)

19.00 น. ; เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม / ท่าน และ น้ำหนักสัมภาระเช็คอิน 15 กิโลกรัม / ท่าน
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

 เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  * กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  * ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน
 • กรณีที่ผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ที่จะเดินทางลูกค้าจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

 ** เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **

ช่วงเดินทาง
04/02/2022 06/02/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
12,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
*** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/02/2022 13/02/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  12,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
  เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   18/02/2022 20/02/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   12,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
   เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    25/02/2022 27/02/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    12,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
    เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     04/03/2022 06/03/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     11,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
     เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      11/03/2022 13/03/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      12,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
      เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/03/2022 20/03/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       12,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
       เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25/03/2022 27/03/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        12,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
        เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         01/04/2022 03/04/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         12,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
         เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          08/04/2022 10/04/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          12,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
          เดินทาง 08/04/2022 10/04/2022
          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           13/04/2022 15/04/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           13,888 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
           เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            14/04/2022 16/04/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            13,888 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
            เดินทาง 14/04/2022 16/04/2022
            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             15/04/2022 17/04/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             13,888 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
             เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              22/04/2022 24/04/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              12,888 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
              เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               29/04/2022 01/05/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               12,888 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
               เดินทาง 29/04/2022 01/05/2022
               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                06/05/2022 08/05/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                12,888 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
                เดินทาง 06/05/2022 08/05/2022
                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 13/05/2022 15/05/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 13,888 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
                 เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  20/05/2022 22/05/2022
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  12,888 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
                  เดินทาง 20/05/2022 22/05/2022
                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   27/05/2022 29/05/2022
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   12,888 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์สตูล หลีเป๊ะ
                   เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    Tags ที่เกี่ยวข้อง
                    Share on social networks
                    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                    • Air Asia (FD)
                    • มิ.ย.65 - ส.ค.65
                    • 3 วัน 2 คืน
                    เริ่มต้น 14,900 บาท
                    • VietJet Air
                    • พ.ค.65 - มิ.ย.65
                    • 3 วัน 2 คืน
                    เริ่มต้น 8,999 บาท
                    • เดินทางมาเอง
                    • เม.ย.65 - ต.ค.65
                    • 3 วัน 2 คืน
                    เริ่มต้น 2,700 บาท
                    • มี.ค.65 - พ.ค.65
                    • 8 วัน 5 คืน
                    เริ่มต้น 59,999 บาท