ซูริค-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-จุดชมวิวลินเดนฮอฟ-ช้อปปิ้งถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ-เมืองซุก-เก็บเชอรี่สดในสวน-โบสถ์ออสวอร์ล-ร้านช่างทอง ลอริ เฮาส์
กรินเดลวาลด์-นั่งกระเช้า Eiger Express ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา-หมู่บ้านเมอร์เรน-หมู่บ้านกิมเมลวาลด์-ที่พักบนหมู่บ้านเมอร์เรนวิวหลักล้าน
ยอดเขาชิลธอร์น-Skyline View Platform-ทะเลสาบเบลาเซ-ทะเลสาบโอเอชชิเน่น
แคนเดอร์สเทก-เฟียช์-อเล็ตช์อารีนา-เมืองเซอร์แมท
สะพานอิเซลท์วาลด์ (Iseltwald)-ลูเซิร์น-สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-พักหรูวิวแสนล้าน พร้อมสระว่ายน้ำแบบ Infinity Pool Burgenstock Resort Alpine & Lake View
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN BEYOND SWITZERLAND , BUDDY TRAVEL
รหัส 036-0832
วันที่เดินทาง
มิย.65 - สค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
178,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
4 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2
ซูริค-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-จุดชมวิวลินเดนฮอฟ-ช้อปปิ้งถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ-เมืองซุก-เก็บเชอรี่สดในสวน-โบสถ์ออสวอร์ล-ร้านช่างทอง ลอริ เฮาส์

01.05 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG970 (01.0507.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

07.50 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ศูนย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นำท่านเดินทางสู่  ลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ย่านเก่าเเก่ใจกลางเมืองซูริค นักท่องเที่ยวและชาวเมืองนิยมมาชมวิว โดยเพื่อนๆ จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของยุคกลางที่มีความวินเทจด้วยถนนที่เป็นหินเเละมีตรอกซอกซอยมากมาย สองข้างทางจะเป็นบ้านเรือนในเเบบยุคกลางที่มีกลิ่นอายของความเป็นโรมันอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ยิ่งทำให้ย่านเเห่งนี้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเเละน่าประทับใจในการไปเยือนอย่างมากเลยทีเดียว และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในย่านนี้ก็คือ Lindenhof Hill ที่จะอยู่สูงขึ้นไป เป็นที่นิยมของชาวเมืองซูริกที่มานั่งพักผ่อน ปิกนิค และสามารถมองเห็นวิวเมืองซูริค แม่น้ำ Limmat รวมทั้งชมความงดงามของโบสถ์เก่าแก่ของเมืองทั้ง 3 โบสถ์ คือ Augustinerkirche, St. Peter’s เเละ The Fraumnster รวมทั้งยังมีคาเฟ่น่ารักๆ และร้านทำขนมให้ได้ไปลองลิ้มชิม

จากนั้นนำท่านช็อปปิ้ง บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการค้าทีได้ชื่อว่าแพงและหรูหราที่สุดในโลกเพราะว่าทั้งสองฝั่งถนนเป็นร้าน Brandname ระดับโลกดังๆ ตั้งอยู่มากมาย อาทิเช่นร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า นาฬิกายี่ห้อดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่ห้ออื่นๆอีกมากมาย ถนนเส้นนี้มีร้านขายนาฬิกาเป็นจำนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั้นนำของโลก ที่สมกับคำเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาที่สวิตเซอร์แลนด์”

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื้นหินแบบยุโรปในยุคกลาง

นำท่าน เข้าสวนเก็บเชอร์รี่ เมืองซุกแหล่งปลูกเชอร์รี่ขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเชอรี่สายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 5,000 สายพันธุ์ ที่นำมาทำเค้กเชอร์รี่ ไวน์เชอร์รี่อันขึ้นชื่อของเมืองนี้อีกด้วย

(หมายเหตุ : หากสวนเชอร์รี่ปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เก็บสตอเบอร์รี่ หรือ ลูกพรุน แทน)

จากนั้นนำชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Clock Tower) ที่เปรียบสเหมือนสัญญลักษณ์ของเมือง ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ชม โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St.Oswald’s church) โบสถ์ศ์กดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในยุโรป และมีพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านเยี่ยมชม ลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmithhouse) ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ร้านค้าที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับและนาฬิกาคุณภาพเยี่ยมที่่รวบรวมแบรนด์สวิสชั้นนำระดับโลก ทั้งจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากที่ส่วนใหญ่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) ณ Aklin Restaurant ร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Michelin Guide

 1. Soup of the day : Creamy vegetables soup Aklin
 2. Grilled Swiss steak of Pork, Mixed wild rice, Vegetables julienne, sauce of Soja-Honey and Ginger
 3. Homemade fruity sorbet
 4. 1 Glass of wine, beer or soft drink

พักที่  Hotel Parkhotel, Zug หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
กรินเดลวาลด์-นั่งกระเช้า Eiger Express ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา-หมู่บ้านเมอร์เรน-หมู่บ้านกิมเมลวาลด์-ที่พักบนหมู่บ้านเมอร์เรนวิวหลักล้าน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก เดินทางขึ้น ยอดเขาจุงเฟรา โดย กระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger Express) เปิดทำการเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมกับอาคารสถานีใหม่ กรินเดิลวาลด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund Terminal) และอาคารใหม่ของ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟ

ยุงเฟราที่จะนำผู้โดยสารสู่ยอดเขายุงเฟรายอค

กระเช้านี้ใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีกรินเดิลวาลด์ กรุนด์ สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาที ทำให้สามารถเดินทางขึ้นถึงสถานีที่ยอดยุงเฟรายอค (Jungfraujoch Top of Europe) ได้ในเวลาไม่เกิน 45 นาที ประหยัดเวลาจากการเดินทางโดยรถไฟแบบเดิมไปถึง 47 นาที (โดยสารรถไฟจากกรินเดิลวาลด์สู่ไคลเน่ ไชเดกก์ เพื่อต่อรถไฟยุงเฟราไปยังสถานียุงเฟรายอค) เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ ชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี และงาน แกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟรา Restuarationsbetriebe Jungfraujoch

สมควรแก่เวลานำท่านลงจากยอดเขาจุงเฟรา

นำท่านเดินทางสู่ ชเตเคิลแบร์ก (Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์ไปยัง หมู่บ้านเมอร์เรน (Murrenในตำนานที่ได้ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเกอ (Eiger) ให้ได้ชื่นชมและดึงดูดให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิต นำท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง  หมู่บ้านกิมเมลวาลด์ (Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก ใช้เวลาเดินเล่น ถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์หมู่บ้านสไตล์ชาเลต์แท้ๆ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Alpenruh Restaurant

พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า

(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์

วันที่ 4
ยอดเขาชิลธอร์น-Skyline View Platform-ทะเลสาบเบลาเซ-ทะเลสาบโอเอชชิเน่น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่าน  ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อทั้ง 3 ยอดเขา จุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชิลธอร์นยังเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงทำให้บนนี้มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา

พร้อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ที่ Skyline View Platform

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนชิลธอร์น  Piz Gloria

นำท่านเดินทางลงสู่ ชเตเคิลแบร์ก (Stechelberg) โดยเคเบิ้ลคาร์ นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee Lake) ทะเลสาบสีฟ้าแสนสวยกลางป่าของสวิตเซอร์แลนด์ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์ เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนเดอร์สเทก (Kandersteg) เพื่อนำท่านนั่งกระเช้าสู่ทะเลสาปโอเอชชิเน่น (Oeschinensee) มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่บรรจบของน้ำแข็งจาก 4 ยอดเขา ได้แก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn และ Doldenhorn เป็นสถานที่ที่เหมาะกับผู้ที่รักธรรมชาติและนักเดินทางไกล โดยน้ำในทะเลสาบอุ่นขึ้น 20 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อน ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี้ ได้ถูกจัดขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตจุงเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World

Options: พิเศษสุด!!! Mountain Coaster กิจกรรมแนะนำเป็นการนั่งรถเลื่อนบนรางลงภูเขาให้ท่านได้สนุกสนาน สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ (สอบถามรายละเอียดได้กับหัวหน้าทัวร์)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Waldhotel Doldenhorn, Kandersteg หรือเทียบเท่า

(โรงแรมในหมู่บ้านเล็ก ท่ามกลางภูเขา)

วันที่ 5
แคนเดอร์สเทก-เฟียช์-อเล็ตช์อารีนา-เมืองเซอร์แมท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เฟียช์ (Fiesch)  เพื่อต่อเคเบิ้ลคาร์ไปชม ธารน้ำแข็ง เอ็กกิสฮอร์น (Eggishorn) อเล็ตช์อารีนา (Aletsch Arena) ธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาเอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2001 โดยธารน้ำแข็งแห่งนี้ สามารถขึ้นได้ 3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตต์เมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn)  อิสระให้ท่านท่านชมความงดงามของกลาเซีย

ตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา  Alpenlodge Kuhboden

นำท่านเดินทางสู่  เมืองแทสซ์ (Tasch) เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่  เมืองเซอร์แมท (Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟเท่านั้น ซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่ จักรยาน และเดินเท่านั้น

นำท่านเดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมทที่เห็นทั้งตัวเมืองเซอร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่  Hotel Ambassador, Zermatt หรือเทียบเท่า

(โรงแรมในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางภูเขา)

วันที่ 6
แคนเดอร์สเทก-เฟียช์-อเล็ตช์อารีนา-เมืองเซอร์แมท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่  สถานีรถไฟกอร์นาแกรท (Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟ ฟันเฟืองสู่  ยอดเขากอร์นาแกรท (Gornergrat) ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ  ยอดแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlakenเมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์

อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน หรือได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Hotel Krebs, Interlaken เมนูพิเศษ !!  Fondue

พักที่  Hotel Lindner Grand Beau Rivage หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
สะพานอิเซลท์วาลด์ (Iseltwald)-ลูเซิร์น-สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-พักหรูวิวแสนล้าน พร้อมสระว่ายน้ำแบบ Infinity Pool Burgenstock Resort Alpine & Lake View

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You ที่  สะพานอิเซลท์วาลด์ (Iseltwald Bridge) ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์  (Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา

นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม

ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่รีสอร์ทระดับ5ดาวสุดหรูอลังการพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นสปา, สระว่ายนํ้าในร่ม, สระว่ายนํ้ากลางแจ้ง, ห้องออกกําลังกาย ต้ังอยู่หนือทะเลสาบลูเซิร์น ท่ามกลางบรรยากาศ ของเทือกเขาในตอนกลางของประเทศสวติเซอร์แลนด์ ดื่มดํ่ากับภาพความสวยงามวิวทิวทัศน์ตระการตาของ ทะเลสาบและเมืองลูเซิร์น เบื้องล่าง ที่จะสร้างความประทับใจให้ท่านไม่รู้ลืม อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยอย่างเต็มอิ่ม มีเวลาให้ท่านได้ใช้บริการ “Hammetschwand Lift” ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในยุโรป บริเวณจุดชมวิวHammetschwand บนที่ราบเบอร์เก้นสต็อกท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบลูเซิร์น อันสวยงามในมุมกว้างที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม แบบเซ็ทเมนู ระดับ Michelin Star พร้อมชมวิวความสวยงามของทะเลสาบยามคํ่าคืน

พักที่  Burgenstock Resort Alpine & Lake View หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
ชูริค-กรุงเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

13.30 น. : ออกเดินทางจากเมืองซูริค กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG971 (13.3005.30(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.00 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 9
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

05.30 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!!

กลับถึงไทย ค่าที่พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 7. 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

ช่วงเดินทาง
03/06/2022 11/06/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
178,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN BEYOND SWITZERLAND
เดินทาง 03/06/2022 11/06/2022
*** ราคาเด็ก 178,999 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 55,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  22/07/2022 30/07/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  178,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN BEYOND SWITZERLAND
  เดินทาง 22/07/2022 30/07/2022
  *** ราคาเด็ก 178,999 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 55,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/08/2022 20/08/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   178,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN BEYOND SWITZERLAND
   เดินทาง 12/08/2022 20/08/2022
   *** ราคาเด็ก 178,999 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 55,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    Tags ที่เกี่ยวข้อง ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี ทะเลสาบเบลาเซ (BLAUSEE LAKE) ทะเลสาปโอเอชชิเน่น (Oeschinensee) บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาชิลธอร์น (SCHILTHORN) ยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ลินเดนฮอฟ (Lindenhof) สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) สะพานอิเซลท์วาลด์ สะพานไม้ชาเปล หมู่บ้านเมอร์เรน(Murren) อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) อเล็ตช์อารีนา (Aletsch Arena) เฟียช์(Fiesch) เมืองกรินเดลวัลด์(Grindelwald) เมืองซุก Zug เมืองซูริค (Zurich) เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแคนเดอร์สเทก (Kandersteg) โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล St.Oswald's Church
    Share on social networks
    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • เดินทางมาเอง
    • เม.ย.65 - ต.ค.65
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 5,555/คู่ บาท
    • มี.ค.65 - พ.ค.65
    • 10 วัน 7 คืน
    เริ่มต้น 69,999 บาท
    • VietJet Air
    • พ.ค.65 - ก.ย.65
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 6,999 บาท
    • VietJet Air
    • มิ.ย.65 - ต.ค.65
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 11,999 บาท