ขัวน้อยบ้านชีทวน – มานาเด้อ คาเฟ่ – โขงเจียม – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – แม่น้ำสองสี – วัดโขงเจียม – วัดภูพร้าว – ผาแต้ม – เสาเฉียง  – สามพันโบก – หาดหงส์  – ตลาดโต้รุ่ง ทุ่งศรีเมือง – วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ – วัดทุ่งศรีเมือง – วัดพระธาตุหนองบัว – บ้านแสนไหคาเฟ่ 

ทัวร์อุบลราชธานี , BUDDY TRAVEL
รหัส 001-0421
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
ไม่ทราบสายการบิน
ราคาเริ่มต้น
6,666 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
95 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบิน - สนามบินอุบลราชธานี - ขัวน้อยบ้านชีทวน - มานาเด้อ คาเฟ่ - โขงเจียม - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - แม่น้ำสองสี - วัดโขงเจียม - วัดภูพร้าว

คณะทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบิน เคาน์เตอร์สายการบิน XXX พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยสายการบิน XXX เที่ยวบิน XXX

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP

นำท่านเดินทาง ขัวน้อยบ้านชีทวน หรือ สะพานไม้ สะพานที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนาที่ทอดยาวไปสุดตา สร้างขึ้นเพื่อให้พระได้เดินข้ามมาบิณฑบาต และเป็นที่ใช้เดินทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านชีทวนและบ้านหนองแคน

จากนั้นนำท่านสู่ มานาเด้อคาเฟ่ คาเฟ่แห่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนาที่เขียวขจี ให้ความรู้สึกสบายตาไปกับท้องทุ่งนาเขียวขจีแต่แฝงไปด้วยความโมเดิร์น ทันสมัยให้ทุกท่านได้ **อิสระเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจหรือเลือกซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย**

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

นำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอโขงเจียม ชุมชนเล็กๆน่ารักริมฝั่งโขง อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี โขงเจียมมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย และมีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วัดที่สร้างโดยหลวงปู่คำคะนิง จุลมณี ถึงแม้ท่านมรณภาพแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย ทางวัดยังคงเก็บรักษาร่างไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา ภายในวัดมีความโดดเด่นด้วยฆ้องขนาดใหญ่เจดีย์ สวนไม้ดอกไม้ประดับ และจุดชมวิวแม่น้ำโขง แม่น้ำมูล บ้านเรือนเมืองโขงเจียมและลาว

นำท่านเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวแม่น้ำสองสีหรืออีกชื่อที่รู้จัก “โขงสีปูน มูลสีคราม” ยามแม่น้ำทั้งสองสายไหลมาบรรจบกันที่อำเภอโขงเจียม ก่อให้เกิดภาพประหลาดตากลายเป็นแม่น้ำสองสี อันเป็นจุดท่องเที่ยวจุดชมวิวสำคัญของอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เย็น : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 

เดินทางต่อไปยัง อำเภอสิรินธร (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 50 นาที) เพื่อเข้าชมอีกหนึ่ง Unseen Thailand ที่พลาดไม่ได้ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือนิยมเรียกกันว่า “วัดเรืองแสง” เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า และจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน  ** สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการมาชมและถ่ายภาพคือ ตั้งแต่เวลา 6.00 – 19.30 น**

วันที่ 2
ผาแต้ม - เสาเฉียง - สามพันโบก - หาดหงส์ – ตลาดโต้รุ่ง ทุ่งศรีเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยูทางตะวันออกสุด ของประเทศไทย คำว่า “แต้ม” ในภาษาถิ่นดั้งเดิมหมายถึงรอยวาด ระบาย ประทับ หรือการกระทำด้วยประการใดๆ โดยใช้สีให้ปรากฏเป็นรูปภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ โดยที่ผาแต้มนี้เป็นแหล่งที่พบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปีระหว่างเดินทางกลับสู่ที่พักแวะเก็บภาพความประทับใจ เสาเฉลียง หรือ เอิร์ธ พิลลาร์ (Earth Pillar) เป็นเสาหินทรายรูปทรงคล้ายดอกเห็ดบาน เกิดจากน้ำและกรวดที่ลมพัดพามากัดเซาะต่อเนื่องเป็นเวลาหลายล้านปี นำทุกท่านเดินทางไปยัง สามพันโบก แก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งเกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 โบก โบกหรือแอ่ง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางโดยล่องเรือต่อไปยัง หาดหงส์ อีกหนึ่งเสน่ห์แห่งลำน้ำโขงที่อยู่เคียงคู่กับสามพันโบกซึ่งบริเวณหาดหงส์นี้เป็นหาดทรายที่ผุดขึ้นมาริมแม่น้ำโขง ทรายที่นี่มีความละเอียดและมีสีเหลืองทองจนมองดูคล้ายทะเลทรายเลยทีเดียว เป็นอีกหนึ่ง Unseen Thailand ที่สักครั้งควรมาสัมผัสด้วยตัวเอง

นำท่านเดินทางไปยัง ตลาดคนเดินทุ่งศรีเมืองหรือตลาดโต้รุ่ง ทุ่งศรีเมือง อิสระมื้อเย็น ณ ตลาดคนเดินหรือตลาดโต้รุ่งศรีเมือง มีอาหารประจำถิ่นที่แตกต่างจากที่อื่นและที่พลาดไม่ได้คืออาหารเวียดนาม

** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

วันที่ 3
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - วัดทุ่งศรีเมือง - วัดพระธาตุหนองบัว - บ้านแสนไหคาเฟ่ - สนามบินอุบลราชธานี - กรุงเทพฯ

เช้า :  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ หรือวัดใต้เทิง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่เคยเป็นวัดฝ่ายวิปัสสนาธุระของพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล และพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น พระพุทธรูปที่งดงามในประเทศไทยและภาคอีสาน จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ในเขตกลางใจตัวเมืองอุบลฯ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

เที่ยง : บริการอาหารกลาววัน ณ ร้านอาหาร เมนูก๋วยจั๊บญวนชื่อดัง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นจุด Unseen ที่ไม่ควรพลาดเนื่องจากวัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ.2500โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่งดงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์

นำท่านเดินทางไปยัง บ้านแสนไหคาเฟ่ คาเฟ่กลางสวนสวย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้วยบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

นำทุกท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานอุบลราชธานี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

เดินทางสู่สนามบิน โดยสายการบิน XXX เที่ยวบินที่ XXX

เดินทางถึง สนามบิน โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด
 • โปรแกรมทัวร์สำหรับเดินทาง 8 ท่าน ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักที่ลูกค้าเลือกเพิ่มเติม (ซึ่งตามโปรแกรมจะเป็นห้อง standard เท่านั้น )

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง และเปลี่ยนผู้เดินทาง ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง   กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 • หากต้องการเลื่อนวันการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่ สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือตามกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ

 เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน (ในพีเรียตวันเดินทางราคาโปรโมชั่นที่แจ้งในตารางของอัตราค่าบริการ) และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระ ค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศและในประเทศ แบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค ประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจ แก้ไขได้
 • พาหนะ, ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการ ควบคุมโรคการแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นใดใด ทั้งสิ้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
08/02/2022 10/02/2022
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
6,666 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุบลราชธานี
เดินทาง 08/02/2022 10/02/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/02/2022 14/02/2022
  การเดินทาง
  ไม่ทราบสายการบิน
  จำนวน
  ราคา
  7,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุบลราชธานี
  เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   22/02/2022 24/02/2022
   การเดินทาง
   ไม่ทราบสายการบิน
   จำนวน
   ราคา
   6,666 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุบลราชธานี
   เดินทาง 22/02/2022 24/02/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/03/2022 07/03/2022
    การเดินทาง
    ไม่ทราบสายการบิน
    จำนวน
    ราคา
    7,555 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อุบลราชธานี
    เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/03/2022 16/03/2022
     การเดินทาง
     ไม่ทราบสายการบิน
     จำนวน
     ราคา
     6,666 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อุบลราชธานี
     เดินทาง 15/03/2022 16/03/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      26/03/2022 28/03/2022
      การเดินทาง
      ไม่ทราบสายการบิน
      จำนวน
      ราคา
      7,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อุบลราชธานี
      เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/04/2022 04/04/2022
       การเดินทาง
       ไม่ทราบสายการบิน
       จำนวน
       ราคา
       7,555 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อุบลราชธานี
       เดินทาง 02/04/2022 04/04/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        19/04/2022 21/04/2022
        การเดินทาง
        ไม่ทราบสายการบิน
        จำนวน
        ราคา
        6,666 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์อุบลราชธานี
        เดินทาง 19/04/2022 21/04/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         07/05/2022 09/05/2022
         การเดินทาง
         ไม่ทราบสายการบิน
         จำนวน
         ราคา
         7,555 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์อุบลราชธานี
         เดินทาง 07/05/2022 09/05/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          17/05/2022 19/05/2022
          การเดินทาง
          ไม่ทราบสายการบิน
          จำนวน
          ราคา
          6,666 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์อุบลราชธานี
          เดินทาง 17/05/2022 19/05/2022
          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           07/06/2022 09/06/2022
           การเดินทาง
           ไม่ทราบสายการบิน
           จำนวน
           ราคา
           6,666 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์อุบลราชธานี
           เดินทาง 07/06/2022 09/06/2022
           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            11/06/2022 13/06/2022
            การเดินทาง
            ไม่ทราบสายการบิน
            จำนวน
            ราคา
            7,555 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์อุบลราชธานี
            เดินทาง 11/06/2022 13/06/2022
            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             21/06/2022 23/06/2022
             การเดินทาง
             ไม่ทราบสายการบิน
             จำนวน
             ราคา
             6,666 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์อุบลราชธานี
             เดินทาง 21/06/2022 23/06/2022
             *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
              • VietJet Air
              • มิ.ย.65 เป็นต้านไป
              • 3 วัน 2 คืน
              เริ่มต้น 6,999 บาท
              • Thai Airways (TG)
              • มิย.65 - สค.65
              • 9 วัน 6 คืน
              เริ่มต้น 178,999 บาท
              • ธ.ค.65
              • 9 วัน 6 คืน
              เริ่มต้น 46,500 บาท