ทัวร์เส้นทางสายมู ขอไหว้ ได้รับ กับ วัดไอ้ไข่เจดีย์

ขอไหว้ได้รับ กับ ไอ้ไข่วัดเจดีย์
พระธาตุผ้ายันต์ พุทธสถานศิลป์ หนึ่งเดียวในโลก วัดข่อย
สะพานไม้เคี่ยม มุมถ่ายรูปสุดคูลที่หลายคนยังไม่รู้จักในชุมพร
ล่องเรือชมโลมาสีเทาและโลมาสีชมพู ที่ ขนอม
สถานที่แห่งตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เกาะนุ้ยนอก
สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำตาปี ณ คลองร้อยสาย และ ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้
สักการะพระธาตุคู่เมืองสุราษฎร์ฯ ที่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

ทัวร์เส้นทางสายมู ขอไหว้ ได้รับ กับ วัดไอ้ไข่เจดีย์

รหัส 018-0103
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
5,500 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
33 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – วัดข่อย - สะพานไม้เคี่ยม – จ.สุราษฎร์ธานี

05.30 น. : คณะพร้อมกันที่ ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.00 น. : ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารเช้า (1) บนรถบัส

08.00 น. : นำท่านไปไหว้พระ วัดข่อย หรือ พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ (พระธาตุผ้ายันต์) เป็นศาสนสถาน ที่มีการนำงานศิลปะชั้นสูงของช่างเมืองเพชร หรือ เรียกว่าช่างสิบหมู่ เป็น พุทธสถานศิลป์ หนึ่งเดียวในโลก

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร ออกเดินทางสู่ จ.ชุมพร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้เคี่ยม ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ภายในบ่อน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาจากไม้เคี่ยม ไม้เนื้อแข็งที่มีมากในภาคใต้ แข็งแกร่ง ทนทั้งน้ำจืดน้ำเค็ม ทอดยาวไปเชื่อมต่อกับเกาะขนาดเล็กตรงกลางบ่อน้ำ มีลักษณะส่วนเว้าส่วนโค้งที่ดูแปลกตา เป็นมุมถ่ายรูปสุดคูลอีกแห่งของจังหวัดชุมพร

เย็น : บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร

21.00 น. : นำท่านเข้าสู่ที่พัก ใน จ.สุราษฎร์ธานี หรือเทียบเท่า พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ท่าเรือแหลมประทับ-ล่องเรือชมโลมา-หินพับผ้า - วัดเจดีย์ - ถนนคนเดิน

07.00 น. : บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมประทับ นำท่านลง เรือล่องชมโลมาสีเทาและโลมาสีชมพู แหวกว่ายเข้ามาปรากฏโฉมให้เห็นในระยะใกล้ชิด ซึ่งโลมาตอนเล็กๆตัวจะมีสีดำแต่พอโตขึ้นมาถึงเปลี่ยนสีเป็นสีชมพู และที่เห็นว่ายคู่กันอยู่นั้นโลมาตัวลูกจะติดตัวแม่ แม่ไปไหน ลูกไปด้วย ก็จะได้เห็นโลมา 2 ตัวแหวกว่ายขึ้นมากินปลาอยู่เรื่อยๆ

จากนั้น นำชม เขาหินพับผ้า ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาที่เห็นได้บนเขาหินและเกาะบางเกาะในทะเลขนอม บริเวณเกาะถ้ำหรือเกาะท่าไร่ ลักษณะที่เห็นจะเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไป ด้านบนมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมหลากชนิด
ชมที่ต่อไปกับ เวทีพุ่มพวง ไม่ไกลจากจุดชมโลมาจะเห็นหาดเล็ก และมีหินเป็นเหมือนลานเวที ในอดีต ศิลปินชื่อดังอย่าง พุ่มพวง ดวงจันทร์ เคยมาบนไว้และได้จัดคณะมาแก้บน ที่หาดแห่งนี้ ตรงนี้เลยถูกเรียกว่า เวทีพุ่มพวง สมควรแก่เวลา เดินทากลับสู่ท่าเรือ

12.30 น. : บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่ เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับ1000 ปี ตาไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย “กับความลับที่..ต้องต้องพิสูจน์” จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ ที่ ถนนคนเดิน เมืองสุราษฎร์ธานี

20.00 น. : นำท่านเข้าสู่ที่พัก ใน จ.สุราษฎร์ธานี หรือเทียบเท่า พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 คลองร้อยสาย –ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ – วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร - กทม.

07.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านลงเรือ สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำตาปี ณ คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดินแดนที่มีคลองเล็ก คลองน้อยนับร้อยสาย จึงได้รับขนานนามว่า คลองร้อยสาย นั่นเอง ที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตชุมชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ กับความเป็นชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองได้อย่างลงตัว ชมความงดงามของอุโมงค์ต้นไม้ นำท่านสู่ ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้  จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของชาวบ้านร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ตลาดตั้งบนท้องร่องสวนมะพร้าว ป่าจาก ขนาบริมคลองในบางที่ร่มรื่นมีที่พักผ่อนที่นั่งรับประทานอาหารทั่วบริเวณ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นของตนเองมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เชิญท่านกราบสักการะ “พระบรมธาตุไชยา” สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก และเดินทางกลับสู่ กทม.
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (8) ณ ร้านอาหาร
23.30 น. ถึง กทม. โดยสวัดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศ,รถตู้,พาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 8  มื้อ (ตามที่ระบุในรายการ)
 • ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (หากอายุ 76 ปีขึ้นไป ค่าประกัน  อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางคุ้มครอง 50%)  ในกรณีเด็กเริ่มคุ้มครองตั้งแค่อายุ 6 เดือนเป็นต้นไป
 • ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสำหรับต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 3,000.- บาทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย   ยาประจำตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันหนาว,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 1,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 16 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
10/12/2021 12/12/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เส้นทางสายมู ขอไหว้ ได้รับ กับ วัดไอ้ไข่เจดีย์
เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
*** เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 4,500 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  10/12/2021 12/12/2021
  รถบัส
  5,500 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เส้นทางสายมู ขอไหว้ ได้รับ กับ วัดไอ้ไข่เจดีย์
  เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
  *** เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 4,500 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 33 ครั้ง
   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
   • 13 วัน 8 คืน
   • 39 ครั้ง
   เริ่มต้น 71,500 บาท
   รหัส 027-0133
   13 วัน 8 คืน
   เริ่มต้น 71,500 บาท
   • ธ.ค.64 - ก.พ.65
   • 9 วัน 6 คืน
   • 34 ครั้ง
   เริ่มต้น 58,900 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • ธ.ค.64
   • 1 วัน 0 คืน
   • 21 ครั้ง
   เริ่มต้น 1,590 บาท
   รหัส 030-168
   1 วัน 0 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 1,590 บาท
   • Air Asia (FD)
   • ธ.ค.64 - ก.พ.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 31 ครั้ง
   เริ่มต้น 5,999 บาท
   รหัส 003-0096
   3 วัน 2 คืน
   Air Asia (FD)
   เริ่มต้น 5,999 บาท
   ชื่นชอบ