แวนคูเวอร์ – วิคตอเรีย – สวนบุชชาร์ต – แวนคูเวอร์ – ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณีแห่งเทือกเขาร็อคกี้ – โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ – สกายวอล์ค – ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) – แบมฟ์ – เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ – เมืองคัลการี – ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าบน Skylon Tower –  ช้อปปิ้ง Outlets – โตรอนโต

ทัวร์แคนาดา Canada Spring & Mountain , BUDDY TRAVEL
รหัส 021-0906
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
165,000 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก)

08.00 น. : พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

11.00 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 750

15.00 น. : ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

16.05 น. : ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยเที่ยวบินที่ CX 810
**บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**

12.55 น. : ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รถโค้ชนำท่านเที่ยวชมเมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) นิตยสาร “เดอะ อีโคโนมิสต์” ได้จัดอันดับให้เป็นแชมป์เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ชื่อเมืองถูกตั้งขึ้นหลังศตวรรษที่ 18 โดยนักสำรวจชาวอังกฤษ “จอร์จ แวนคูเวอร์” ที่ใช้เวลาในสำรวจพื้นที่เพียงแค่ 1 วันเท่านั้น

นำท่านถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับเสาโทเท็ม (Totem) ของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดง เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า ไว้รำลึกประวัติศาสตร์ เข้าชมคาปิลาโน เป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดของแคนาดา มีความยาวถึง 137 เมตร ทอดข้ามเหวลึก 70 เมตรเหนือแม่น้ำคาปิลาโน กลับเข้าสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ย่าน Gastown คือโซนเมืองเก่าแก่ ถือเป็นดาวน์ทาวน์แห่งแรกของแวนคูเวอร์ที่นักบุกเบิก Gassy Jack Deighton ล่องเรือมาพบและตั้งชุมชนแรกขึ้นในปี ค.ศ.1867 ความสำคัญนี้เอง ทำให้ปัจจุบันชาวเมืองได้ร่วมกันอนุรักษ์เขตเมืองนี้ไว้ มีนาฬิกาไอน้ำ (Gastown Steam Clock) เรือนแรกของโลก ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหัวมุมถนน ตึกเก่าแก่คลาสสิกที่เรียงราย ยังคงกลิ่นอายเมืองในยุโรปนั้นยังคงมนต์ขลังไว้เช่นเดิม ย่านวอเตอร์ ฟร้อนท์ เพิ่มเสน่ห์ด้วยสีสันของร้านรวงสมัยใหม่เข้าไปได้อย่างเก๋ไก๋ลงตัว ซึ่งนี่เองคืออีกหนึ่งความผสมผสานที่เป็นเสน่ห์ของเมืองนี้

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2
แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

10.00 น. : นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่มีความปลอดภัยสูง ข้ามช่องแคบจอร์เจียสู่ เมืองวิคตอเรีย (Victoria) Sir James Douglas เป็นผู้บุกเบิกเมืองเมื่อปี 1843 โดยการเริ่มค้าขายขนสัตว์ในรูปบริษัท Hudson’s Bay Company เมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย และเป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำเข้าชมสวนบุชชาร์ต (Butchart Garden) สวนพฤกษชาติที่สวยติดอันดับโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวน 5 ฤดู โดยรวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์จากทั่วโลกมาปลูกอย่างแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูไหน ท่านก็จะได้สัมผัสความสวยงามที่ไม่ซ้ำแบบ ภายในสวนจะแบ่งออก เป็นโซนๆ คือ Sunken Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Italian Garden และ Mediterranean Garden น้ำพุดนตรีในทะเลสาบเล็กๆ ดูเป็นธรรมชาติมาก สวนแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี เป็นที่ชื่นชอบของผู้รักในไม้ดอก อาทิ กุหลาบ, ทิวลิป, ไอริส, ไฮเดรนเยีย ดอกไม้แต่ละชนิดก็จะผลัดกันออกดอกตามฤดูกาล สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ในเนื้อที่กว่า 55 เอเคอร์

15.00 น. : เที่ยวชมความงามของเมืองวิคตอเรีย ประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามและที่ตั้งรัฐสภา ย่านดาวน์ทาวน์ กลิ่นอายในยุคบุกเบิก และเมืองหน้าอ่าว เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงใหล ร้านรวงเรียงราย ทัศนียภาพรายล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา ในปี 2008 เมืองวิคตอเรียนี้ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 16 จาก 100 สถานที่ทั่วโลกที่น่าไปเยี่ยมชม โดย TripAdvisor Traveller’s

17.00 น. : นำคณะเดินทางกลับสู่เมืองแวนคูเวอร์

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณีแห่งเทือกเขาร็อคกี้

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองคัลการี
ถึงสนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อกกี้อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติที่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน เทศกาลคาวบอยที่ใหญ่สุดของโลก จัดประจำทุกปีช่วงเดือนกรกฎาคม และกีฬา โอลิมปิกฤดูหนาว ที่เคยเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ.1988

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางสู่ เลคหลุยส์ (Lake Louise) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) ตั้งอยู่บนความสูง 1,730 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในแคนาดา ค้นพบโดยนักสำรวจในปีค.ศ. 1882 โดยทอม วิลสัน กว่า 100 ปีที่ได้มีการพัฒนาจาก Chalet to Chateau อันยิ่งใหญ่ ของ Chateau Lake Louise จนปัจจุบันเป็นโรงแรม 400 ห้องเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ปลายทะเลสาบโดยมีธารน้ำแข็งวิคตอเรีย เด่นตระหง่านอยู่ด้านตรงข้าม นำคณะเข้าเช็คอินโรงแรม (ภาพอันงดงามของทะเลสาบหลุยส์เป็นเอกสิทธิ์สำหรับแขกของโรงแรมเท่านั้น) สีของทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจากสีฟ้าใส จนถึงเขียวมรกต อันเกิดจากการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งที่มีอนุภาคของหินก้อนเล็กๆ เคลื่อนตัวและเริ่มละลายไหลเป็นลำธารโอบล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุม ผิวน้ำนิ่งใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็ง เป็นภาพที่งดงามสุดพรรณนา

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - สกายวอล์ค - ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) - แบมฟ์

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : นำคณะชมความงดงามของธรรมชาติอันพิสุทธิ์ แคนาเดียน ร็อคกี้ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากว่า 123 ปี สถานที่อันงดงามประดุจหนึ่งภาพวาด กับเรื่องบอกเล่ามาแต่อดีตกาลล้วนชวนฝันให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสน และธารน้ำตก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง Athabasca อันยิ่งใหญ่ และเป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุดบางแห่งของเทือกเขา Canadian Rocky เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่ไปกับ Columbia Icefield รถบัสนักสำรวจพิเศษ ตะลุยธารน้ำแข็งที่ปกคลุมมานานนับเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว พื้นที่กว่า 365 ตารางกิโลเมตร Columbia Icefield เป็นทุ่งน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขา Canadian Rocky ตั้งอยู่ที่ความสูง 3,000 เมตรมีหิมะตกตลอดทั้งปี
สัมผัสอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด Glacier Skywalk อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ เปิดจุดชมวิวแห่งใหม่ในนาม และกลายเป็นแลนด์มาร์คที่โด่งดังในระยะเวลาอันรวดเร็ว Glacier Skywalk ทางเดินพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา 35 เมตร และสูงจากพื้นดิน 280 เมตร สำหรับชื่นชมทิวทัศน์ของเทือกเขาร็อคกี้และธารน้ำแข็งอันสวยงาม

13.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา

บ่าย : นำท่านสู่ทะเลสาบโมเรน (Moraine Lake) ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาและธารน้ำแข็ง ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่งดงามพิศุทธิ์บนโลกใบนี้ เดินทางสู่เมืองแบมฟ์ (Banff) ตั้งอยู่ในหุบเขาชื่อ โบว์ ริเวอร์วัลเล่ย์ (Bow River Valley) มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแคสเคด ที่มีความสูงถึง 2,998 เมตร แบมฟ์ ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยานฯแห่งแรกของแคนาดา ประกอบไปด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ถึง 7 แห่ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : นำท่านสู่สถานีกระเช้า (Gondola) นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขาซัลเฟอร์ (Sulphor Mountain) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,281 เมตร บนยอดเขามีทางเดินระยะทาง 1 ก.ม. ไปยังส่วนที่สูงที่สุดที่เรียกว่า Summit walk ให้ท่านประทับใจกับวิวทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่ ที่ท่านสามารถมองได้ไกลสุดสายตา แบบพาโนรามา

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองที่แสนน่ารัก อบอุ่นไปด้วยความมีมิตรไมตรีจากผู้คน ก่อนจะเดินทางสู่เมืองคัลการีอีกครั้ง เมืองคาลการี่ตั้งอยู่ในเขต Grassland เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐอัลเบอร์ต้า มีประชากรอาศัยอยู่ราว 1.1 ล้านคน ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 อุตสาหกรรมน้ำมันเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาตั้งรกรากที่นี่

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก)

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองโตรอนโต้
***อยู่ในระหว่างทำการบิน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน*** ถึงสนามบินเมืองเมืองโตรอนโต้

16.10 น. : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต้ เพียร์สัน รถรอรับคณะแล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าบน Skylon Tower - ช้อปปิ้ง Outlets - โตรอนโต

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : นำคณะสู่น้ำตกไนแองการ่า ให้ท่านได้ยลโฉมกับความงดงามอันเป็นที่สุดของน้ำตก ประ กอบด้วยสองน้ำตกใหญ่ คือน้ำตกอเมริกัน (American Fall) และน้ำตกแคนาดา (Canadian Fall) หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางชื่อว่า Goat Island น้ำตกอเมริกันอยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างน้อยกว่าสูงน้อยกว่า กว้างเพียง 320 เมตรส่วนน้ำตกแคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า 2 ใน 3 ของน้ำตกอยู่ในเขตประเทศแคนาดา กว้างกว่า สูงกว่า และก็สวยกว่า กว้างถึง 790 เมตร จริง ๆ แล้วน้ำที่ตกลงมาเป็นน้ำตกไนแองการา จะตกจากฝั่งอเมริกาไปยังฝั่งแคนาดา

10.00 น. : อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ด้วยการล่องเรือ Hornblower Niagara Cruise เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของม่านน้ำตกอย่างใกล้ชิด กับประสบการณ์อันแสนประทับใจ
(หมายเหตุ :ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีการล่องเรือ อาจจะปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาว น้ำตกจะแข็งตัวไม่สามารถล่องเรือได้/จะได้ล่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon Restaurant พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของน้ำตกไนแองการ่า

13.00 น. : นำคณะช้อปปิ้งที่ Outlets Collection at Niagara ที่มีสินค้าแบรนด์ดังของอเมริกาและทั่วโลก ลดกระหน่ำตั้งแต่ 30-70%

16.00 น. : เดินทางกลับสู่โตรอนโต้

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8
เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปปิ้ง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : นำคณะเที่ยวชมเมืองโตรอนโต้ (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุด มีผู้อพยพจากทั่วโลกกว่า 169 ประเทศ ใช้ภาษาพูดมากกว่า 100 ภาษา ครึ่งหนึ่งของจำนวน 5 ล้านกว่าคนล้วนเป็นคนต่างชาติ มีเพียงครึ่งเดียวที่เป็นคนท้องถิ่น มีชุมชนชาวเอเชียและชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ จึงทำให้เมืองนี้มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม รัฐบาลแคนาดาจึงได้จัดให้ Toronto เป็นเมืองหลวงทางด้านวัฒนธรรมของประเทศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบนหอคอย “ซีเอ็น” (CN Tower) หอคอยที่สูงที่สุดของโลก ผ่านชม Old City Hall สร้างสถาปัตยกรรมเก่าแก่ University ที่ติดอันดับ Top ten ของโลก พร้อมสำรวจวัฒนธรรมที่หลากหลายในย่าน ชุมชนชาวกรีก, ลิตเติ๊ลอิตาลี, ไชน่าทาวน์, โคเรียทาวน์ และลิตเติ๊ลอินเดีย

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น. : อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม หรือสินค้าของที่ระลึกของแคนาดา ย่านถนนช้อปปิ้งชื่อดังในโตรอนโต้ที่รวบรวมสินค้าหลาก หลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่ 9
บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทำการบิน

01.40 น. : ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 829
***อยู่ในระหว่างทำการบิน บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล***

วันที่ 10
ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

05.00 น. : ถึงอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.00 น. ; ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง สู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ CX 717

10.55 น. : คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี และน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 01 เมษายน 2565
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางแวนคูเวอร์-คัลการี / คัลการี-โตรอนโต้
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานแคนาดา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ : 10-15 ท่านใช้รถเล็กขนาด 20-25 ที่นั่ง / 15-20 ท่านใช้รถขนาด 33 ที่นั่ง / 21-40 ท่านใช้รถขนาด 50 ที่นั่ง
 • ค่าตั๋วเข้า Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, ค่าตั๋วเข้า Butchart Gardens, ค่า Gondola, ค่าตั๋วขึ้น CN Tower
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน
 • ***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นวิว***
 • ***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 1 คืน ห้องแบบวิวน้ำตก***
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละแห่ง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช กำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2$ CAD / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (ยื่นผ่านตัวแทน VFS)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถาม)
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่า PCR & ATK test ทุกกรณี
 • ค่า Test & Go ตามประกาศของไทย
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • หากท่านมีความประสงค์ที่จะข้ามสู่ฝั่งอเมริกา ท่านต้องมีวีซ่า USA และการขอวีซ่าแคนาดาท่านต้องได้รับการอนุมัติวีซ่าเป็นแบบ MULTIPLE เช่นเดียวกัน

การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 60,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน หักค่าทัวร์ 50%
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์
กรณีคืนเงินมัดจำ หากมีค่าใช้จ่ายที่ทัวร์ได้จ่ายไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเต็มจำนวน หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ช่วงเดินทาง
03/06/2022 12/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
169,000 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แคนาดา Canada Spring & Mountain
เดินทาง 03/06/2022 12/06/2022
*** CHD 4-11 With Bed 152,000 ***
*** CHD 4-8 No Bed 135,200 ***
*** SGL Supp 29,000 ***
*** NO TKT ADL / CHD -35,000 / -26,250 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  22/07/2022 31/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  169,000 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แคนาดา Canada Spring & Mountain
  เดินทาง 22/07/2022 31/07/2022
  *** CHD 4-11 With Bed 152,000 ***
  *** CHD 4-8 No Bed 135,200 ***
  *** SGL Supp 29,000 ***
  *** NO TKT ADL / CHD -35,000 / -26,250 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/08/2022 21/08/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   169,000 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แคนาดา Canada Spring & Mountain
   เดินทาง 12/08/2022 21/08/2022
   *** CHD 4-11 With Bed 152,000 ***
   *** CHD 4-8 No Bed 135,200 ***
   *** SGL Supp 29,000 ***
   *** NO TKT ADL / CHD -35,000 / -26,250 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    03/09/2022 12/09/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    165,000 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แคนาดา Canada Spring & Mountain
    เดินทาง 03/09/2022 12/09/2022
    *** CHD 4-11 With Bed 148,500 ***
    *** CHD 4-8 No Bed 132,000 ***
    *** SGL Supp 25,000 ***
    *** NO TKT ADL / CHD -35,000 / -26,250 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14/10/2022 23/10/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     165,000 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แคนาดา Canada Spring & Mountain
     เดินทาง 14/10/2022 23/10/2022
     *** CHD 4-11 With Bed 148,500 ***
     *** CHD 4-8 No Bed 132,000 ***
     *** SGL Supp 25,000 ***
     *** NO TKT ADL / CHD -35,000 / -26,250 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ