เกาะแสมสาร – Legend Siam

แพ็คเกจดำน้ำเกาะแสมสาร สัตหีบ , BUDDY TRAVEL
รหัส 030-0725
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,499 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สัตหีบ > ท่าเรือ – เกาะแสมสาร - พัทยา

10.30 น. : พร้อมกันที่ท่าเรือสินรุ่งฟ้า สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ / คุณลูกค้าสามารถนำรถมาจอดที่สะพานท่าเรือได้โดยมีค่าบริการ 100 บาท พร้อมห้องอาบน้ำบริการฟรี)

ควรเตรียม : กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น

11.00 น. : นำท่านออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) โดยจะพาท่านแวะไปที่เกาะแสมสาร และจุดดำน้ำต่างๆ ให้ทุกท่านได้สนุกกับกิจกรรมทางน้ำอย่างเต็มอิ่มบริการถ่ายภาพใต้น้ำให้กับทุกท่านฟรี พร้อมอุปกรณ์หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ และบริการน้ำดื่ม  ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมอาหาร ของทานเล่น และเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบ นำไปเป็นเสบียงรับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย

กรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนหรือเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถออกเรือเดินทางไปดำน้ำได้ ทัวร์จะปรับเปลี่ยนรายการให้ท่านไปรับประทานอาหารซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิว 360 องศาที่ Pattaya Tower เป็นการทดแทน

14.00 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ให้ทุกท่านได้อาบน้ำชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้า สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางมุ่งหน้าสู่พัทยา เพื่อเข้าโรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ สวนอาหารเรือนไทย

วันที่ 2
Legend Siam - ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือเที่ยวตามรายการ Optional Tour ที่ท่านต้องการ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าเข้าอุทยานท่านละ 50 บาท
 3. ทิปเรือตามความพึงพอใจ

อัตราค่าบริการ : สัตหีบ ดำน้ำเกาะแสมสาร โดยเรือ Speed Boat 2 วัน 1 คืน
ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น

M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/  ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่าน 1,499.- 1,700.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

800.-

 

 

500.-

 

 

1,000.-

Private 6 ท่าน 1,499.- 1,700.-
Private 5 ท่าน 1,599.- 1,800.-
Private 4 ท่าน 1,699.- 1,900.-
Private 3 ท่าน 1,999.- 2,200.-
PATTAYA SEAVIEW  https://www.pattayaseaviewhotel.com/    ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่าน 1,599.- 1,800.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

900.-

 

 

600.-

 

 

1,200.-

Private 6 ท่าน 1,599.- 1,800.-
Private 5 ท่าน 1,699.- 1,900.-
Private 4 ท่าน 1,799.- 2,000.-
Private 3 ท่าน 2,099.- 2,300.-
FX HOTEL Pattaya  https://www.furama.com/fx/pattaya  ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่าน 1,499.- 1,700.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

800.-

 

 

500.-

 

 

1,000.-

Private 6 ท่าน 1,499.- 1,700.-
Private 5 ท่าน 1,599.- 1,800.-
Private 4 ท่าน 1,699.- 1,900.-
Private 3 ท่าน 1,999.- 2,200.-
A-One New Wing  http://www.a-onenewwingpattaya.com/   ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่าน 1,699.- 1,900.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

1,000.-

 

 

700.-

 

 

1,400.-

Private 6 ท่าน 1,699.- 1,900.-
Private 5 ท่าน 1,799.- 2,000.-
Private 4 ท่าน 1,999.- 2,200.-
Private 3 ท่าน 2,199.- 2,400.-
D Varee Jomtien Pattaya   http://djb.dvaree.com/   ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่าน 1,699.- 2,000.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

1,000.-

 

 

700.-

 

 

1,400.-

Private 6 ท่าน 1,699.- 2,000.-
Private 5 ท่าน 1,799.- 2,100.-
Private 4 ท่าน 1,999.- 2,300.-
Private 3 ท่าน 2,199.- 2,500.-

หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี
Tags ที่เกี่ยวข้อง เกาะแสมสาร
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,500 บาท