• เกาะรัง
 • เกาะหวาย
 • เกาะยักษ์เล็ก
 • เกาะยักษ์ใหญ่
แพ็คเกจทัวร์ White House Bailan Resort (ซื้อ 1 แถม 1) , BUDDY TRAVEL
รหัส 019-0324
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,300 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
White House Bailan Resort

ลูกค้าเดินทางถึงที่พักด้วยตนเอง – พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ

วันที่ 2
เกาะรัง เกาะหวาย เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ฟรี 1 โปรแกรม
– โปรแกรมดำน้ำ 4 เกาะ เกาะรัง เกาะหวาย เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ ฯ รถรับลูกค้าประมาณเวลา 8.20-8.40 น.จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
(ไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ) อาหารกลางวัน (กรณีเลือกดำน้ำ)
– โปรแกรม เลือกทานอาหารมื้อเย็น ที่ร้านอาหาร เซตโต๊ะ 1 มื้อ ลูกค้าเดินทางถึงร้านด้วยตนเอง

วันที่ 3
White House Bailan Resort

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ ฯ

เงื่อนไข
 1. 3 วัน 2 คืน ที่พัก White House Bailan Resort
 2. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม)
  2.1 ดำน้ำดูปะการัง อุทยานเกาะช้าง เกาะรัง,เกาะโล้น,เกาะยักษ์,เกาะมะปลิง(จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอากาศ คลื่นลม และอุทยาน)
  2.2 Dinner ที่ร้านอาหาร เซตโต๊ะ 1 มื้อ
 3. อาหาร 3 มื้อ อาหารเช้า 2 มื้อที่โรงแรม + อาหารกลางวัน 1 มื้อในทัวร์ (กรณีเลือกดำน้ำ)
 4. ประกันภัยทางทะเล (ต่อเมื่อลูกค้าเลือกโปรแกรมดำน้ำ)
 1. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน
 2. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ

อัตราค่าบริการ

 

3 วัน 2 คืน

20 พย.21-20 ต.ค.22

อาทิตย์-พฤหัสบดี

20 พย.21-20 ต.ค.22

ศุกร์-เสาร์

Standard 3,300/คู่
นอนเพิ่มคืน
900/คู่
3,500/คู่
นอนเพิ่มคืน
1,000/คู่
cottage 3,900/คู่

นอนเพิ่มคืน 1,200/คู่

4,100/คู่

นอนเพิ่มคืน 1,300/คู่

Modern cottage 4,300/คู่

นอนเพิ่มคืน 1,300/คู่

4,500/คู่

นอนเพิ่มคืน 1,400/คู่

sunset 4,900/คู่

นอนเพิ่มคืน 1,600/คู่

4,500/คู่

นอนเพิ่มคืน 1,400/คู่

 • เดินทางได้ถึง 20 ต.ค.22
 • เด็ก 0-3 ปี ฟรี
 • เด็ก 4-10 ปี ไม่มีเตียงเสริม 900/ท่าน
 • Extra Bed มีเตียงเสริม 1,800/ท่าน
 • **ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยาน หากมีการเรียกเก็บ**
 • เดินทางช่วงปีใหม่และสงกรานต์ เพิ่ม 500/ท่าน

หมายเหตุ

 1. ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็คเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
 2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 3. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น