• เกาะเฮ 
 • เกาะราชา
แพ็คเกจภูเก็ต Blu Monkey Bed & Breakfast Phuket , BUDDY TRAVEL
รหัส 019-0321
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
2,600 บาท
แผนการเดินทาง
เงื่อนไข
 1. ที่พัก 3 วัน 2 คืน โรงแรม Blu Monkey Bed & Breakfast Phuket
 2. อาหารเช้าที่โรงแรม 2 มื้อ ในทัวร์ 1 มื้อ
 3. โปรแกรมดำน้ำ 1 วัน พร้อมอุปกรณ์ (ตามโปรแกรมที่คุณลูกค้าเลือก) ไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ
  3.1 โปรแกรม A: เกาะเฮ+เกาะราชา เต็มวัน โดย Speed Boat
  3.2 โปรแกรม B: เกาะเฮ+แหลมพรมเทพ รอบบ่าย โดย เรือยอร์ช
  3.3 โปรแกรม C: เกาะเฮ+เกาะราชา ไม้ท่อน เต็มวัน โดย Speed Boat
 4. รถรับ-ส่ง ไปดำน้ำ
 5. กระเป๋ากันน้ำ 1ใบ/2ท่าน **งดเลือกสีทุกกรณี**
 1. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน
 2. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ

อัตราค่าบริการ 

3 วัน 2 คืน 6-19 ธ.ค.21

9-30 ม.ค. 22

7 ก.พ. 22 – 30 เม.ย. 22

20 ธ.ค.21 – 8 ม.ค.22

31 ม.ค.- 6 ก.พ.22

1 พ.ค.22 – 31 ต.ค.22
Superior King Bed // Twin Beds 2,700/ท่าน

นอนเพิ่มคืน 600/ท่าน

2,800/ท่าน

นอนเพิ่มคืน 600/ท่าน

2,600/ท่าน

นอนเพิ่มคืน 600/ท่าน

Deluxe King Bed 2,800/ท่าน

นอนเพิ่มคืน 700/ท่าน

2,900/ท่าน

นอนเพิ่มคืน 700/ท่าน

2,700/ท่าน

นอนเพิ่มคืน 700/ท่าน

Superior Triple Beds

3 ท่าน

2,900/ท่าน

นอนเพิ่มคืน 700/ท่าน

3,100/ท่าน

นอนเพิ่มคืน 700/ท่าน

2,900/ท่าน

นอนเพิ่มคืน 700/ท่าน

ใช้ได้ถึง 31 ต.ค.2022
เด็ก 0-3 ปี ฟรี
เด็ก 4-9 ปี  นอนรวมไม่มีเตียงเสริม 1,700/ท่าน

ต้องการเปลี่ยนโปรแกรม

 • โปรแกรม A: เกาะพีพี มาหยา เกาะไข่ โดย Speed Boat เพิ่ม 600/ท่าน
 • โปรแกรม B: หมู่เกาะสิมิลัน เกาะเก้า เกาะแปด เกาะเจ็ด ชมหินกะโหลก เกาะสี่ 1,400/ท่าน
 • โปรแกรม C: หมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวสับปะรด อ่าวผักกาด อ่าวแม่ยาย 1,600/ท่าน

 

Share on social networks