Legend Siam – ล่องเรือตกหมึก

แพ็คเกจล่องเรือ ตกหมึก คึกทั้งคืน , BUDDY TRAVEL
รหัส 030-0727
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,299 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
เช็คอินที่พัก – อาหารกลางวัน – ล่องเรือตกหมึก

14.00 น. : ต้อนรับท่านสู่โรงแรมที่ท่านได้เลือกไว้ ให้ท่านได้เช็คอินและเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ …….

18.00 น. : รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

18.30 น. : ออกเดินทางด้วยเรือใหญ่มาตรฐานอุปกรณ์ครบครันที่ทีมเรือได้เตรียมไว้ให้ พิเศษ ข้าวต้มซีฟู้ดรอบดึกแสนอร่อยปรุงสดๆ เสิร์ฟบนเรือ ฟรี

23.00 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
Legend Siam - ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือเที่ยวตามรายการ Optional Tour ที่ท่านต้องการ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

บ่าย : เข้าชม Legend Siam (เลเจนด์ สยาม) แลนด์มาร์คแห่งการท่องเที่ยวเหนือจินตนาการของสยามประเทศ ท่องเที่ยวปลอดภัยไร้กังวล อากาศปลอดโปร่ง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ให้ท่านได้เข้าเที่ยวชม ถ่ายภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นโซน รักดอก The Portrait มีค่าบริการท่านละ 180 บาท) นอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่าชุดไทย ในราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท

เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ทิปเรือตามความพึงพอใจ

อัตราค่าบริการ : ล่องเรือตกหมึก คึกทั้งคืน 2 วัน 1 คืน
ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น

M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/  ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่าน 1,299.- 1,500.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

800.-

 

 

500.-

 

 

1,000.-

Private 10-20 ท่าน 1,599.- 1,800.-
Private 21-30 ท่าน 1,499.- 1,700.-
Private 31-40 ท่าน 1,399.- 1,600.-
Private 41-50 ท่าน 1,199.- 1,400.-
FX HOTEL Pattaya  https://www.furama.com/fx/pattaya  ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่าน 1,299.- 1,500.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

800.-

 

 

500.-

 

 

1,000.-

Private 10-20 ท่าน 1,599.- 1,800.-
Private 21-30 ท่าน 1,499.- 1,700.-
Private 31-40 ท่าน 1,399.- 1,600.-
Private 41-50 ท่าน 1,199.- 1,400.-
A-One New Wing  http://www.a-onenewwingpattaya.com/   ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่าน 1,499.- 1,700.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

900.-

 

 

700.-

 

 

1,400.-

Private 10-20 ท่าน 1,799.- 2,000.-
Private 21-30 ท่าน 1,599.- 1,800.-
Private 31-40 ท่าน 1,499.- 1,700.-
Private 41-50 ท่าน 1,399.- 1,600.-
PATTAYA SEAVIEW  https://www.pattayaseaviewhotel.com/    ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่าน 1,399.- 1,600.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

900.-

 

 

600.-

 

 

1,200.-

Private 10-20 ท่าน 1,699.- 1,900.-
Private 21-30 ท่าน 1,599.- 1,800.-
Private 31-40 ท่าน 1,499.- 1,700.-
Private 41-50 ท่าน 1,399.- 1,600.-
D Varee Jomtien Pattaya   http://djb.dvaree.com/   ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่าน 1,499.- 1,800.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

900.-

 

 

700.-

 

 

1,400.-

Private 10-20 ท่าน 1,799.- 2,100.-
Private 21-30 ท่าน 1,599.- 1,900.-
Private 31-40 ท่าน 1,499.- 1,800.-
Private 41-50 ท่าน 1,399.- 1,700.-

หมายเหตุ : เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ *Join tour ออกเดินทางทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ และออกเดินทางได้เมื่อมีผู้ร่วมเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป กรณีมีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน จะเปลี่ยนรายการให้เข้าชมปราสาทสัจธรรมเป็นการทดแทน

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง ล่องเรือตกหมึก
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 43,500 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.65 - พ.ค.65
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 899 บาท