• UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE
แพ็คเกจสิงคโปร์
รหัส 004-1803
วันที่เดินทาง
ส.ค.65 - พ.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
แผนการเดินทาง
เงื่อนไข
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai VietJet Airlines (ยกเว้น ช่วงวันหยุดยาว หรือวันที่สายบการบินกำหนดห้ามเดินทาง) ตารางบิน VZ
  ขาไป VZ628 06.30 – 09.55 หรือ VZ620 09.45 – 13.10
  ขากลับ VZ629 11.00 – 12.20 หรือ VZ621 14.10 – 15.30
 • เลือกพัก โรงแรม IBIS SINGAPORE BUDGET CRYSTAL หรือ โรงแรม IBIS SINGAPORE BUFGET PEARL ที่ท่านได้เลือกไว้ 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • โรงแรม ใกล้สถานีรถไฟฟ้าและแหล่งชอปปิ้ง ไม2ไมรwได
 • บัตรเข้าเล่น UNIVERSAL STUDUDIO 1 วัน
 • ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางโหลดท้องเครื่องบิน แต่สามารถถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 7 กก.

รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

ขั้นตอนการเตรียมตัว การเช็คอินของสายการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ และ เมื่อเดินทางถึง สิงคโปร์

 1. หนังสือเดินทาง อายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. บัตรโดยสาร ระบุวันที่เดินทางแน่นอน ทั้งไป-กลับ
 3. สำเนาเอกสาร ยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 4. เอกสารการจองแบบยืนยันโรงแรมประเทศสิงคโปร์
 5. ก่อน 3 วัน ของเดินทาง ให้ยื่นเอกสาร SG Arrival Card และกรอกคำแถลงข้อมูลด้านสุขภาพผ่านเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์ (ICA) ให้เรียบร้อย (ไม่มีค่าธรรมเนียม) https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/general-travel/fully-vaccinated

ขั้นตอนการเตรียมตัว การเช็คอินของสายการบิน ที่สนามบินสิงคโปร์

 1. หนังสือเดินทาง อายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. บัตรโดยสาร ระบุวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
 3. สำเนาเอกสาร ยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ขั้นตอนการเตรียมตัว เมื่อเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 1. หนังสือเดินทาง อายุ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
 3. บัตรโดยสาร ระบุวันที่เดินทางกลับประเทศไทย

ราคา 12,999 บาท / ท่าน จำนวนจำกัด รีบจองด่วน

ห้องพัก SUPERIOR ROOM / ที่ IBIS BUDGET HOTELS PEARL

ห้องพัก SUPERIOR ROOM / ที่ IBIS BEDGET HOTELS CRYSTAL

พร้อมบัตรเข้าเล่น UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคา 16,900  / ท่าน

ผู้ใหญ่ท่านที่สาม หรือ เด็กใช้เตียง ราคา  12,999 / ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียง ราคา 11,999 / ท่าน

พักต่อ/คืน/ห้อง  ราคา 4,900 บาท
เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง พฤศจิกายน 2565
ราคาดังกล่าวไม่สามารถ ใช้ได้ในช่วงวันหยุดยาว
ไม่รวมนำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบิน

Tags ที่เกี่ยวข้อง แพ็คเกจสิงคโปร์
Share on social networks