• ดำน้ำดูปะการัง
 • เกาะกุฏี
 • เกาะขาม
 • เกาะกรอบ
 • เกาะปลายตีน
 • เกาะค้างคาว
แพ็คเกจสเม็ด Vimarn Samed Resort อ่าววงเดือน , BUDDY TRAVEL
รหัส 019-0234
วันที่เดินทาง
ผธ.ค.64 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ดำน้ำดูปะการัง เกาะกุฏี เกาะขามเกาะกรอบ เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว

ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม)

1.1 ดำน้ำดูปะการัง ลูกค้าขึ้นเรือที่ท่าเรือนวลทิพย์ (บ้านเพ) รอบเรือ ทุกชม. โดยเรือใหญ่**(อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)** – ถึงท่าเรือ หน้าด่านด้วยตนเองไม่เกิน 11.00 น. เพื่อเชคอินที่เคาเตอร์ New Happy Tour ขึ้นเรือไปเที่ยวดำน้ำดูปะการัง เรือออกประมาณ 11.45-12.00 น. ตามโปรแกรม เกาะกุฏี เกาะขามเกาะกรอบ เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว บริการอาหารกลางวัน 1 มื้อ ดำน้ำ 1 จุด และตกปลาฟรี กลับมาประมาณ 16.00 น. พาลค.กลับมาส่งโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ  (จุุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสภาพอากาศและประกาศ อุทยาน) กรณีลูกค้าเลือกโปรแกรมอื่นลูกค้าสามารถเดินทางเข้าที่พักด้วยตนเองได้เลย

1.2 ทานอาหารเย็น 1 มื้อ  (อาหารปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร หรือตาม ฤดูกาลนั้นๆ) ดินเนอร์เป็นบริการฟรีจากเรา เทศกาลคนเยอะอาจล่าช้า บกพร่อง กราบอภัย

วันที่ 2
โรงแรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ เช็คเอาท์ 12.00 น. เตรียมตัวเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ ฯ

เงื่อนไข
 1. ที่พัก Vimarn Samed 2 วัน 1 คืน (ห้องพัก ตามที่ท่านเลือก)
 2. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม)
  2.1 ดำน้ำดูปะการัง เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลายตีน เกาะค้างคาว เกาะกุฏี ดำน้ำ1จุด (จุดดำน้ำปรับเปลี่ยนตามวัน ขึ้นอยู่กับอากาศ และ คลื่นลม)
  2.2 ทานอาหารเย็น 1 มื้อ (อาหารอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามสมควร หรือตาม ฤดูกาลนั้นๆ ดินเนอร์ เป็นบริการฟรีจากเรา เทศกาลคนเยอะอาจล่าช้าบกพร่อง กราบขออภัย
 3. ตั๋วเรือ ไป-กลับ ท่าเรือนวลทิพย์ ลงบ้านเพ
 1. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน
 2. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ

อัตราค่าบริการ

 

2 วัน 1 คืน

         1 ตค.21 – 31 พ.ค.22                       1 มิ.ย.21- 30 ก.ย.22
 

อาทิตย์-ศุกร์

Long Weekend  

อาทิตย์-ศุกร์

Long

Weekend

Cottage Garden View 2,100/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน

 

2,400/ท่าน

2,000/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน

 

2,300/ท่าน

Superior Building 2,000/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน

 

2,300/ท่าน

1,900/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน

 

2,100/ท่าน

Vimarn Bungalow Garden View 2,400/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 200/ท่าน

 

2,700/ท่าน

2,300/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน

 

2,600/ท่าน

Vimarn Bangalow Sea view 2,500/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 200/ท่าน

 

2,800/ท่าน

2,400/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน

 

2,700/ท่าน

Family Sea View 

(มี 2 ชั้น พัก 4 ท่าน)

2,200/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน

 

2,400/ท่าน

2,100/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน

 

2,300/ท่าน

Deluxe Sea View   (พัก 4 ท่าน) 2,400/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน

 

2,600/ท่าน

2,300/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน

 

2,500/ท่าน

Vimarn Suite Sea View  (พัก 4 ท่าน) 2,600/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน

 

2,800/ท่าน

2,500/ท่าน

เสาร์เพิ่ม 100/ท่าน

 

2,700/ท่าน

เด็ก 0-4 ปี ฟรี
เด็ก 5 ปี ขึ้นไป  Extra Mettle (เบาะ) 1,600/ท่าน
Extra Mettle (เบาะ) ผู้ใหญ่ เตียงเสริม 2,000/ท่าน

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ