เกาะล้าน – เล่นน้ำหาดตาแหวน – Legend Siam

แพ็คเกจเกาะล้าน หาดตาแหวน , BUDDY TRAVEL
รหัส 030-0724
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,499 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
0 View
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน – เล่นน้ำหาดตาแหวน

09.30 น. : รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

โปรดเตรียม  : กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น

10.00 น. : ออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ้ทสู่เกาะล้าน (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หาดตาแหวน) ส่งท่านที่ท่าเทียบเรือ ให้ทุกท่านได้อิสระเล่นน้ำชายหาดตามอัธยาศัย

*กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านได้ ทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมนำท่านเข้าชม ปราสาทสัจธรรม พร้อมอาหารกลางวันที่ครัวนาเกลือ*

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน SUKKEE Beach Resort

สำหรับท่านที่ซื้อโปรแกรม Join Tour บริการท่านด้วยเมนู “ข้าวผัดฮาวาย” หรือ “ข้าวกระเพราทะเล” พร้อมน้ำดื่ม (โปรดแจ้งเมนูที่ต้องการก่อนเดินทาง)

สำหรับคณะ Private  บริการท่านด้วยเมนู 1.ปลากะพงนึ่งมะนาว 2.ผัดขี้เมากุ้ง 3.ปลาหมึกผัดฉ่า 4.หอยลายผัดพริกเผา 5.ยำทะเลรวมมิตร 6.ไข่เจียวหมูสับ 7.แกงจืดเต้าหู้หมูสับ(หม้อไฟ) 8.ผลไม้รวม 9.ข้าวสวย 10.น้ำดื่ม+น้ำแข็ง อิ่มหนำสำราญดีแล้วหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย หรือจะเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเที่ยวรอบเกาะก็สามารถสอบถามได้จากพนักงานของ SUKKEE RESORT

15.00 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ทกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา จากนั้นให้ทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก-เช็คอิน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ …….

วันที่ 2
Legend Siam - ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)

จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือเที่ยวตามรายการ Optional Tour ที่ท่านต้องการ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ทิปเรือตามความพึงพอใจ

อัตราค่าบริการ : เที่ยวเกาะล้าน เล่นน้ำหาดตาแหวน โดยเรือ Speed Boat 2 วัน 1 คืน
ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองและเดินทางภายใน 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น

M Pattaya HOTEL http://www.mhotel.co.th/  ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่านขึ้นไป 1,499.- 1,600.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

800.-

 

 

500.-

 

 

1,000.-

Private 10-12 ท่าน 1,599.- 1,800.-
Private 8-9 ท่าน 1,699.- 1,900.-
Private 6-7 ท่าน 1,799.- 2,000.-
Private 4-5 ท่าน 2,299.- 2,500.-
PATTAYA SEAVIEW  https://www.pattayaseaviewhotel.com/    ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่านขึ้นไป 1,499.- 1,700.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

900.-

 

 

600.-

 

 

1,200.-

Private 10-12 ท่าน 1,699.- 1,900.-
Private 8-9 ท่าน 1,799.- 2,000.-
Private 6-7 ท่าน 1,899.- 2,100.-
Private 4-5 ท่าน 2,499.- 2,700.-
FX HOTEL Pattaya  https://www.furama.com/fx/pattaya  ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่านขึ้นไป 1,499.- 1,600.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1)

800.-

 

 

500.-

 

 

1,000.-

Private 10-12 ท่าน 1,599.- 1,800.-
Private 8-9 ท่าน 1,699.- 1,900.-
Private 6-7 ท่าน 1,799.- 2,000.-
Private 4-5 ท่าน 2,299.- 2,500.-
A-One New Wing  http://www.a-onenewwingpattaya.com/   ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่านขึ้นไป 1,599.- 1,800.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1

ไม่เสริมเตียง)

1,000.-

 

 

700.-

 

 

1,400.-

Private 10-12 ท่าน 1,799.- 2,000.-
Private 8-9 ท่าน 1,899.- 2,100.-
Private 6-7 ท่าน 1,999.- 2,200.-
Private 4-5 ท่าน 2,599.- 2,800.-
D Varee Jomtien Pattaya   http://djb.dvaree.com/   ««««
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องละ

2 ท่านๆ ละ

พักห้องละ

3 ท่านๆ ละ

เด็ก 2-12 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ พักต่อ

(ห้อง/คืน)

Join Tour 2 ท่านขึ้นไป 1,599.- 1,900.-  

 

(ผู้ใหญ่ 2+เด็ก1

ไม่เสริมเตียง)

1,000.-

 

 

700.-

 

 

1,400.-

Private 10-12 ท่าน 1,799.- 2,100.-
Private 8-9 ท่าน 1,899.- 2,200.-
Private 6-7 ท่าน 1,999.- 2,300.-
Private 4-5 ท่าน 2,599.- 2,800.-

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี
Tags ที่เกี่ยวข้อง เกาะล้าน
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,200 บาท
 • VietJet Air
 • มิ.ย.65 เป็นต้านไป
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 6,999 บาท
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 12 วัน 10 คืน
เริ่มต้น 162,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,800/คู่ บาท