ทัวร์จอร์เจีย
013-0987
 • มิ.ย.65 - ก.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 0 View
เริ่มต้น 44,999 บาท
ทัวร์จอร์เจีย
003-0984
 • ก.ค.65 - ต.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 0 View
เริ่มต้น 49,888 บาท
ทัวร์จอร์เจีย Best Of Georgia , BUDDY TRAVEL
014-0877
 • มิย.65 - กย.65
 • 9 วัน 7 คืน
 • 4 ครั้ง
เริ่มต้น 59,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA , BUDDY TRAVEL
048-0847
 • เม.ย. - ธ.ค. 65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 0 View
เริ่มต้น 46,500 บาท
ทัวร์จอร์เจีย AMAZING GRAND GEORGIA , BUDDY TRAVEL
048-0848
 • เมย.65 - ธค.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 1 ครั้ง
เริ่มต้น 54,890 บาท
ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย มหัศจรรย์ CAUCASUS , BUDDY TRAVEL
014-0881
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
 • 3 ครั้ง
เริ่มต้น 61,900 บาท
ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA , BUDDY TRAVEL
049-0859
 • พค.65 - ตค.65
 • 6 วัน 3 คืน
 • 0 View
เริ่มต้น 39,988 บาท
ทัวร์จอร์เจีย SPECIAL GEORGIA , BUDDY TRAVEL
049-0862
 • พ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 0 View
เริ่มต้น 48,888 บาท
ทัวร์จอร์เจีย MAGICAL OF GEORGIA , BUDDY TRAVEL
049-0861
 • พ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 0 View
เริ่มต้น 48,888 บาท
ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี-ทลิบิซี , BUDDY TRAVEL
036-0791
 • พ.ค.65 - ก.ย.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 4 ครั้ง
เริ่มต้น 58,999 บาท
ทัวร์จอร์เจีย WANDER GEORGIA , BUDDY TRAVEL
003-0602
 • เม.ย.65 - มิ.ย.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 12 ครั้ง
เริ่มต้น 54,900 บาท