ทัวร์ยุโรป
008-1519
 • Thai Airways (TG)
 • พ.ย.65 - ธ.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 105,999 บาท
ทัวร์ตุรกี
013-1518
 • ส.ค.65 - ต.ค.65
 • 8 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 29,999 บาท
ทัวร์ตุรกี LAVENDER LOVER , BUDDY TRAVEL
013-1517
 • ก.ค.65 - ส.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 39,999 บาท
ทัวร์ตุรกี
013-1516
 • ก.ย.65 - ต.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 38,999 บาท
ทัวร์ตุรกี
013-1515
 • ก.ย.65 - ต.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 39,999 บาท
ทัวร์เวียดนาม
013-1514
 • Air Asia (FD)
 • มิ.ย.65 - ก.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 12,999 บาท
ทัวร์มาเลเซีย
038-1512
 • ก.ค.65 - ธ.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์
013-1513
 • ส.ค.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 14,999 บาท
ทัวร์เกาหลี
013-1511
 • ธ.ค.65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 22,999 บาท
ทัวร์เกาหลี
013-1510
 • ต.ค.65 - พ.ย.65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 21,999 บาท